Informujeme vás

Napriek početným skúškam prostredníctvom nášho oddelenia manažmentu kvality a externých skúšobných inštitútov sa môže stať, že sa do predaja dostanú výrobky, ktoré nezodpovedajú našim prísnym požiadavkám na kvalitu. Môže sa vyskytnúť aj prípad, že sa výrobok počas prepravy poškodí a že tovar, ktorého sa to týka, na krátky čas vyradíme z programu.
 

POZOR! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Vážené zákazníčky, vážení zákazníci,

informujeme Vás o tom, že zobrazené výrobky "náušnice" je možné vrátiť.

Skúšky výrobkov preukázali zvýšenú hladinu niklu. Táto látka môže byť zdraviu škodlivá a preto sa tieto výrobky neodporúča používať.

Výrobok bol na našich pobočkách v predaji od 02.03.2022 do 15.06.2022.

Tovar môžete vrátiť a bude Vám vrátená kúpna cena 1,00 €, alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke.

POZOR! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Vážené zákazníčky, vážení zákazníci,

informujeme Vás o tom, že zobrazený výrobok stonožka 25 cm je možné vrátiť.

Skúšky výrobku preukázali riziko uvolnenia malých častí .Tieto malé časti môžu pri uvolnení spôsobiť udusenie. Preto sa tento výrobok neodporúča používať.

Výrobok bol na našich pobočkách v predaji od 22.2.2022 do 15.06.2022.

Tovar môžete vrátiť a bude Vám vrátená kúpna cena 2,50 €, alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke.

Informácie o receptúrach

VIAC

Žiarovky

VIAC