Informujeme vás

Napriek početným skúškam prostredníctvom nášho oddelenia manažmentu kvality a externých skúšobných inštitútov sa môže stať, že sa do predaja dostanú výrobky, ktoré nezodpovedajú našim prísnym požiadavkám na kvalitu. Môže sa vyskytnúť aj prípad, že sa výrobok počas prepravy poškodí a že tovar, ktorého sa to týka, na krátky čas vyradíme z programu.

O takých prípadoch vás budeme informovať na tejto stránke.

Momentálne nie sú žiadne reklamácie.

POZOR! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

POZOR! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Informácie o receptúrach

VIAC

Žiarovky

VIAC