Informácie pre zákazníkov

Unser Qualitätsmanagement informiert dich

Napriek početným skúškam prostredníctvom nášho oddelenia manažmentu kvality a externých skúšobných inštitútov sa môže stať, že sa do predaja dostanú výrobky, ktoré nezodpovedajú našim prísnym požiadavkám na kvalitu. Môže sa vyskytnúť aj prípad, že sa výrobok počas prepravy poškodí a že tovar, ktorého sa to týka, na krátky čas vyradíme z programu. 

O takých prípadoch vás budeme informovať na tejto stránke.

POZOR! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Váiené zákazníčky, váiení zákazníci

Informujeme Vás o tom, že zobrazené výrobky dúhové loptičky /3 ks/ je možné vrátiť. Skúšky výrobkov preukázali zvýšené hodnoty DIBP /Bisftalát/, 
DBP /Dibutylftalát/, DIBP /diisobutylftalát/. Tieto látky môžu byť zdraviu škodlivé a preto sa tento výrobok neodporúča používať.

Výrobok bol na našich pobočkách v predaji od 20.10.2023 do 10.04.2024.

Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 3,00 Eura alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke.

Informácie o receptúrach

Viac

Žiarovky

Viac