Požiadavky

Ktoré lokality hľadáme?

Nepretržite hľadáme lokality pre nové filiálky TEDi. Nižšie nájdete predpoklady pre vhodnú lokalitu, aby ste mali predstavu, čo vlastne hľadáme. Oslovte nás aj v prípade, ak sa niektoré požiadavky nestotožňujú s našim profilom.

Profil našich požiadaviek

Objekt: Existujúca nehnuteľnosť alebo novostavba na prenájom

Poloha: Pešia zóna, centrálna mestská poloha A alebo veľmi dobrá poloha B, mestská časť s vysokou frekvenciou pohybu, aglomerácia zameraná na odborný trh alebo nákupné centrum

Susediace predajne: Diskontné predajne potravín, spotrebné trhy, pobočky s predajom textilu a obuvi, drogérie a tiež iné frekventované maloobchody

Spádová oblasť: Viac ako 20.000 obyvateľov v spádovej oblasti

Požiadavky na plochu: Minimálne 700 štvorcových metrov celkovej  plochy ,na peších zónach alebo v špičkových lokalitách s veľmi vysokou frekvenciou zákazníkov.

Vonkajšia predajná plocha: Minimálne 15 štvorcových metrov pred objektom

Fasáda: Predná časť s výkladmi a dĺžkou minimálne 11 metrov

Parkovacie miesta: Minimálne 15 parkovacích miest pred objektom (s výnimkou centra mesta)