Predpis k žiarovkám

Čo treba zohľadniť pri osvetľovacích prostriedkoch?

Akým spôsobom sa žiarovky likvidujú?

Akým spôsobom sa žiarovky likvidujú? Tieto rozlišujeme nasledovne:

  • Žiarivky
  • Halogénové žiarovky

Tieto sa smú normálne likvidovať prostredníctvom domového a objemného odpadu. 

Narozdiel od nich musia byť:

  • všetky typy kompaktných žiaroviek a výbojok (úsporné žiarovky)
  • LED žiarovky

považované za elektro výrobky a musia sa recyklovať.

Ako pomôcka slúži piktogram preškrtnutého kontajnera na odpad.

Žiarovky je možné odovzdať lokálnemu podniku na likvidáciu odpadu alebo na špeciálnych zberných miestach.

Čo robiť v prípade rozbitia žiarovky?

(napríklad úspornej žiarovky)

Čo robiť v prípade rozbitia žiarovky (napríklad úspornej žiarovky)?

  • nebezpečenstvo porezania na sklenených črepinách
  • Zdvihnite veľké kusy a zametajte menšie pomocou nástroja
  • drobné kúsky a prach je možné opatrne zachytiť pomocou vlhkej utierky alebo lepiacej pásky
  • vysávač alebo metla nie sú vhodné, pretože drobné kúsky a prach sa môžu rozptýliť
  • miestnosť dobre vyvetrajte
  • rozbité, poškodené alebo vypálené žiarovky je potrebné odovzdať na zbernom mieste

Technické listy

Zoznam našich žiaroviek nájdete tu: