Informácie o receptúrach

Informácia pre spotrebiteľov podľa nariadenia o detergenciách

Tu nájdete zoznam obsahových látok aktuálnych receptúr našich výrobkov. Chceli by sme poukázať na to, že tu uvedené názvy výrobkov sa môžu líšiť od označení výrobkov uvedených na obaloch.

Ak máte otázky alebo si želáte ďalšie informácie, budeme radi, keď sa prihlásite prostredníctvom nášho kontaktného formulára.