WIJ ZIJN KWALITEITSBEWUST

Achter de schermen van de artikelbeoordeling

TEDi zorgt ervoor dat de aangeboden artikelen niet alleen goedkoop, maar ook van goede kwaliteit zijn. Daarom is het testen van artikelen een essentieel onderdeel van ons kwaliteitsmanagement. Alle fabrikanten die goederen voor TEDi produceren, verbinden zich ertoe hun producten te testen volgens de geldende veiligheidsnormen. Afhankelijk van het artikel gaat het vooral om de naleving van de geldende grenswaarden voor verschillende ingrediënten, bedrijfsveiligheid en gezondheidscompatibiliteit.

Voordat een artikel definitief wordt geproduceerd, worden monsters naar TEDi gestuurd. De afdeling "Productveiligheid" controleert de artikelen op conditie, functie en wettelijke vereisten, bijvoorbeeld alle noodzakelijke etikettering en naleving van Europese en nationale wettelijke vereisten. De resultaten van de inspectie worden meegedeeld aan de leverancier, die dan verdere instructies krijgt over de kwaliteit en het product. Bovendien worden in deze fase van de artikelinspectie indien nodig de nodige testrapporten van geaccrediteerde testinstituten opgevraagd. Deze moeten aantonen dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Voor de levering aan het centrale magazijn van TEDi in Dortmund worden monsters van de bestelling genomen en naar het hoofdkantoor in Dortmund of naar een erkend testinstituut gestuurd. Daar wordt de volgende fase van de artikelcontrole gestart en wordt gecontroleerd of de leverancier de kwaliteitseisen van de vorige controle heeft geïmplementeerd of voortdurend naleeft. Als aan onze specificaties en de wettelijke vereisten is voldaan, vindt de levering plaats

In de laatste stap vindt de inspectie van de inkomende goederen plaats. Hierbij controleren wij onder andere de juiste werking en etikettering van de artikelen. Wij nemen steekproeven en sturen deze zo nodig naar gerenommeerde testinstituten zoals "Institut Dr. Graner und Partner GmbH" en "SGS".

Qualitätssicherung von Spielzeug

TEDi zet zich in voor het welzijn van haar klanten en medewerkers als het gaat om artikelcontrole. Lees ook de Interview met het hoofd kwaliteitsbeheer.

Qualitätsprüfung von Produkten

Schrijf ons een e-mail op infobel@tedi.com, want wij willen dat onze klanten tevreden zijn.

Kwaliteitsbeheer

Vertrouwen is goed, controle is beter

Meer informatie

Testlaboratorium

TEDi vertrouwt op kwaliteit met een keurmerk

Meer informatie