Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging

Bij TEDi spelen de beveiliging en de gegevensbescherming een zeer belangrijke rol. Om die reden willen wij u graag uitleggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke informatie wij van u vragen en gebruiken.

Agentschap dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

TEDi Distribution SRL
Boulevard Paepsem 10 c 
Paepsemlaan 10 c
B-1070 Anderlecht (België)

U kunt contact opnemen met onze verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: data-protection-bel@tedi.com

Hoe en voor welke doeleinden gebruikt TEDi persoonsgegevens?

In het kader van onderstaande procedures worden gegevens verzameld door TEDi:

 • Inschrijving nieuwsbrief: hier gebruiken we de gegevens die u ons als abonnee geeft. Dit omvat ten minste uw e-mailadres. Wij gebruiken aanvullende gegevens om het bericht en eventueel het aanbod in uw nieuwsbrief te personaliseren. Gelieve ook kennis te nemen van de informatie over de nieuwsbrief verderop in deze uitleg over gegevensbescherming.
 • Deelname aan winacties: hier gebruiken we de gegevens die u verstrekt als deelnemer aan een winactie. Dit omvat ten minste uw naam en uw e-mailadres. Er is nooit een andere verplichting of een automatische inschrijving op een nieuwsbrief verbonden bij deelname aan een winacties.
 • Sollicitatieformulier: hier gebruiken wij de gegevens die u als sollicitant verstrekt. Het betreft ten minste de volgende gegevens: burgerlijke staat, voornaam, achternaam, straatnaam en -nummer, postcode en woonplaats, land van de huidige woonplaats, geboortedatum, bereidheid tot verhuizing, telefoonnummer, e-mailadres, vroegst mogelijke startdatum voor de functie, schooldiploma/opleiding/scholing, alsmede de gegevens die u verstrekt in de door u ingezonden sollicitatiebrief en CV, en de meest recente gegevens uit uw school-, studie- of werkcertificaten doe u hebt ingezonden. De persoonsgegevens die u op deze manier verstrekt, worden slechts bewaard totdat het doel van de verwerking is bereikt. Deze periode is normaal gesproken zes maanden.
 • Expansiebeheer: hier gebruiken we de gegevens die u als kandidaat verstrekt. Het gaat ten minste om de volgende gegevens: burgerlijke staat, naam, voornaam, straat, postcode, woonplaats en e-mailadres.
 • Contact: Als u contact met ons opneemt (bijv. via onze contactformulier, e-mail, telefoon of via onze sociale netwerken), verwerken wij uw gegevens om het contactverzoek te verwerken en te vervullen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of  in een vergelijkbare systeem voor het beheer van verzoeken.
 • Contact bij het reserveren van de producten: als u producten in onze winkel wilt reserveren, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens, d.w.z. uw naam, om de reservering uit te voeren. Wanneer de goederen worden afgehaald, worden de persoonsgegevens onmiddellijk vernietigd.
 • Ruilen en retourneren van de producten: volgens ons slogan “Ruilen zonder discussie" kunt u in onze winkel gekochte artikelen te allen tijde ruilen of retourneren. Voor de documentatie gebruiken wij ruilformulieren. Daarop worden uw persoonsgegevens ingevuld, d.w.z. uw naam, voornaam, adres en uw handtekening.
 • Reservekopie: In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbeveiliging worden de door TEDi geregistreerde gegevens opgeslagen op opslagmedia (reservekopie). Uw persoonsgegevens kunnen intern door TEDi worden gebruikt om haar diensten te verbeteren en de technische beschikbaarheid te waarborgen.
 • Cookies: TEDi gebruikt cookies om uw bezoek aan de websites van TEDi zo comfortabel mogelijk te maken. Gelieve ook kennis te nemen van de informatie over het gebruik van cookies verderop in deze uitleg over gegevensbescherming.
 • Videobewaking: TEDi gebruikt videobewaking om inbraken, diefstallen, daden van vandalisme en andere misdrijven te voorkomen en te onderzoeken, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Gelieve ook kennis te nemen van de informatie over videobewaking verderop in deze uitleg over gegevensbescherming.

U kunt ons ook op vrijwillige basis andere informatie verstrekken en ons helpen ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken en het op uw wensen af te stemmen. Met dergelijke gegevens kunnen wij u bijvoorbeeld aanbiedingen sturen die specifiek op uw persoonlijke informatie en interesses zijn afgestemd.

Indien wij door organisaties of in het kader van gerechtelijke procedures verplicht worden gegevens te verstrekken aan autoriteiten, rechtbanken of andere derden, zullen wij aan deze verplichting voldoen voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele latere vragen. De verwerking van de in het contactformulier verstrekte gegevens vindt derhalve uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 letter a van de GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat het om ons een informele kennisgeving per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, wordt door de herroeping niet aangetast. De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming tot opslag herroept of indien het doel van de opslag van de gegevens niet meer bestaat (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). De bindende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Opmerkingen over de inschrijving op de nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres om u per e-mail een nieuwsbrief te sturen die u informeert over onze actuele producten en activiteiten, voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief op onze website of door te klikken op de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief. Voor statistische doeleinden analyseren wij anoniem de links waarop u in de nieuwsbrief klikt.

Analysegereedschap: Matomo

Gebruik van Matomo
Op deze website gebruiken we de webanalysedienst Matomo om het gebruik van onze website te analyseren en te controleren. Met de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor jou als gebruiker.

Categorieën van persoonsgegevens / ontvangers
Matomo maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en ons in staat stellen het gebruik van onze website te analyseren. Hiervoor wordt de door de cookie verkregen informatie over het gebruik doorgestuurd naar onze servers en opgeslagen zodat het gebruiksgedrag kan worden geëvalueerd. Uw IP-adres wordt onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker anoniem blijft. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. Het IP-adres dat door jouw browser via Matomo wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Matomo is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR.

Toestemming
Matomo wordt gedeactiveerd wanneer je onze website bezoekt. Alleen als je actief toestemming geeft, wordt je gebruiksgedrag anoniem geregistreerd.

Meer informatie
Het Matomo programma is een open source project. Informatie van de derde partij over gegevensbescherming is beschikbaar op matomo.org/privacy-policy/.

Google Maps

Wij integreren geografische kaarten van de dienst "Google Maps" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS, waar ze wordt opgeslagen. TEDi heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aangename presentatie van ons online aanbod en om de locaties die wij op de website vermelden gemakkelijker te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 para. 1 letter f van de GDPR. Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Via de volgende link kunt u de analyse door Google Inc. uitschakelen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Opmerkingen over het gebruik van cookies

TEDi maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze websites zo comfortabel mogelijk te maken. Een cookie behelst informatie die een webserver naar een browser stuurt en die de browser vervolgens terugstuurt naar de server ("session cookie"). Cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan bij het openen van een website en om een server, de browser van de bezoeker en dus de bezoeker zelf te herkennen of geïdentificeerd te blijven na een sessie. 

Bovendien gebruikt TEDi ook cookies die langer dan één sessie worden gebruikt ("persistente cookies"). Hierbij wordt alleen het aantal bezoeken geregistreerd, zodat wij ons aanbod voortdurend kunnen uitbreiden en verbeteren op basis van het gedrag van de bezoekers van onze website. Deze permanente cookies worden tot twaalf maanden na uw laatste bezoek op uw computer bewaard, mits u ze niet voor die tijd verwijdert.

Een cookie kan alleen informatie bevatten die de aanbieder van de website naar de gebruiker stuurt; de privégegevens van de gebruiker kunnen er niet uit worden gehaald. Bijgevolg vormen onze cookies geen enkel risico, dit in tegenstelling tot wat vaak vermeld wordt in publieke discussies. Houd er ook rekening mee dat alleen de makers van de cookies er toegang tot hebben. Geen enkele derde partij kan de cookies op de harde schijf van de klant bekijken, en alleen de webserver die een cookie naar de browser van de klant stuurt, kan die cookie terughalen.

Als u niet zeker weet of u onze cookies wilt accepteren, kunt u ons een e-mail sturen naar data-protection-bel@tedi.com.

U kunt de behandeling van cookies ook gericht beheren. De helpfunctie in de menubalk van de meeste internetbrowsers geeft weer hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u nieuwe cookies kunt weergeven, hoe u alle aangemaakte cookies kunt verwijderen en hoe u ze kunt blokkeren. De procedure verschilt per browser. We zullen hieronder uitleggen hoe het werkt met Internet Explorer:

 1. Kies in het menu "Extra" voor "Internetopties".
 2. Klik op het tabblad "Gegevensbescherming".
 3. Hier kunt u instellen of cookies moeten worden geaccepteerd, geselecteerd of geweigerd.
 4. Bevestig uw instelling met "OK".

Om alle functies en mogelijkheden van www.tedi.com onbeperkt te kunnen gebruiken, raden wij u aan de ontvangst van cookies toe te staan.

Op welke rechtsgronden baseert TEDi zich om uw persoonsgegevens te verwerken?

Voor TEDi gelden de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor zover u TEDi toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 par. 1 zin 1 letter a en Art. 7 van de GDPR. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden op basis van Art. 6 par. 1 b en 1 f van de GDPR. De legitieme belangen zijn hierboven beschreven in deze toelichting over gegevensbescherming.

Toestemming en intrekking

Voor zover u TEDi toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, doet u dit vrijwillig. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met ingang voor de toekomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u TEDi (TEDi Distribution SRL, afdeling "Gegevensbescherming", Boulevard Paepsem 10 c, Paepsemlaan 10 c, B-1070 Anderlecht, België, data-protection-bel@tedi.com contacteren met een duidelijke uitleg (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) om hun op de hoogte te brengen van uw beslissing om uw toestemming te herroepen.

Gevolgen van herroeping

In geval van herroeping blijft de op dat moment bestaande verwerkte gegevens rechtmatig. Na herroeping kunnen uw persoonsgegevens nog worden verwerkt voor zover dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld voor facturering, in het kader van wettelijke bewaartermijnen of bij geschillen voor rechtbanken of autoriteiten.

Overdracht van persoonlijke gegevens?

TEDi verkoopt uw persoonsgegevens niet.

Zonder uw toestemming verstrekt TEDi uw persoonsgegevens alleen in uitzonderlijke gevallen aan verantwoordelijke derden in de zin van de regelgeving inzake gegevensbescherming, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten in geval van vermoedelijke strafbare feiten, of aan de rechtbanken in geval van geschillen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Indien TEDi onderaannemers, zoals een cloud provider en andere dienstverleners, inschakelt en hen persoonsgegevens verstrekt, selecteren wij hen zorgvuldig, komen wij met hen regels inzake gegevensbescherming overeen in de onderaannemingscontracten, wij geven hen instructies en houden toezicht op hen in het kader van de toepasselijke regelgeving.

TEDi kan ook onderaannemers buiten de Europese Unie in dienst nemen. Niet alle landen zijn onderworpen aan hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid als de Europese Unie. Indien gegevens worden overgedragen aan een land dat geen door de EU erkend adequaat beschermingsniveau heeft (bijvoorbeeld de Verenigde Staten), zullen wij op passende wijze zorgen voor een redelijke bescherming van de gegevens, bijvoorbeeld door middel van contractuele overeenkomsten met de ontvanger.

U kunt een actuele lijst van onderaannemers die door TEDi worden gebruikt, alsmede informatie over de vraag of uw gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie en hoe daar een redelijk niveau van vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd, opvragen bij data-protection-bel@tedi.com.

Waar slaat TEDi uw persoonlijke gegevens op?

TEDi slaat uw persoonsgegevens op in Europa.

Hoe lang slaat TEDi uw persoonsgegevens op?

De door TEDi opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en TEDi niet langer bevoegd of verplicht is om ze voor langere tijd te bewaren vanwege wettelijke verplichtingen.

Hoe kunt u informatie krijgen over uw gegevens?

In het kader van de wettelijke bepalingen kunt u te allen tijde aan TEDi informatie vragen over de persoonsgegevens die over u worden verwerkt, alsmede over de verbetering, verwijdering of beperking van de verwerking ervan. 

In het kader van de wettelijke bepalingen kunt u te allen tijde de verwerking van uw persoonsgegevens door TEDi herroepen en de bekendmaking van uw persoonsgegevens vragen, hetzij aan uzelf, hetzij aan een derde.

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde herroepen zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden. De herroeping kan per e-mail of per post worden meegedeeld (zie bovenstaand adres). Na herroeping kan TEDi uw persoonsgegevens blijven verwerken voor zover dit wettelijk is toegestaan.

In geval van klachten is de Gegevensbeschermingsautoriteit de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Opmerkingen over videobewaking

Teneinde inbraken, diefstallen, vandalisme en andere misdrijven te voorkomen en te onderzoeken, maakt de TEDi-bedrijvengroep gebruik van zichtbare camera's voor videobewaking in haar winkels, alsook in de ingangszone en op het terrein van ons hoofdkantoor in Brussel, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de GDPR (art. 6 al. 1 zin 1 letter f) van de GDPR).

Camera's worden gebruikt om beelden van klanten en medewerkers op te nemen en te verwerken. Het kan ook nodig zijn om de gegevens binnen de TEDi-bedrijvengroep te delen voor verwerkingsdoeleinden.

Opnames worden over het algemeen na 48 uur gewist als ze niet nodig zijn voor onderzoek naar wetsovertredingen of als langer bewaren om andere redenen niet vereist en wettelijk toegestaan is, met name om de belangen van de betrokkene redelijkerwijs te beschermen. Indien bij het analyseren van video-opnamen laakbaar gedrag wordt ontdekt, kunnen civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures worden ingesteld.

U vindt verdere informatie over wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met videobewaking in elke TEDi-winkel, op ons hoofdkantoor in Brussel en op de videobewakingssite op het informatiebord dat daar hangt.

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming binnen het bedrijf is bevoegd om vragen over de videobewaking te beantwoorden.

In het kader van de wettelijke bepalingen kunt u te allen tijde informatie vragen over de persoonsgegevens die over u worden verwerkt, alsook de verbetering, de verwijdering of de beperking van de verwerking ervan. In het kader van de wettelijke bepalingen kunt u te allen tijde de verwerking van uw persoonsgegevens door TEDi herroepen en verzoeken om mededeling van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde.

In geval van klachten is de Gegevensbeschermingsautoriteit de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Cookies