TEDi neemt verantwoordelijkheid door duurzaamheid

Een blik op onze bedrijfsstrategie

TEDi bewijst dat eerlijke prijzen, goede kwaliteit, een gevarieerd assortiment en duurzaam engagement elkaar niet uitsluiten. De basis hiervoor is het economische succes van de onderneming en het voortdurende concurrentievermogen. Sinds 2004 hebben wij "duurzaamheid" in onze bedrijfsstrategie geïntegreerd en daarmee vanaf het begin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. Sindsdien hebben vele stappen ertoe bijgedragen dat TEDi zijn weg naar een duurzaam retailbedrijf heeft voortgezet. Op deze manier geven wij een deel van ons succes terug aan onze medewerkers, het milieu en de maatschappij: voor ons betekent dit zinvolle economische activiteit.

Werknemers

Wij zijn ons ervan bewust dat in de moderne arbeidswereld het evenwicht tussen werk en privéleven een beslissende factor is voor het aantrekken en behouden van gemotiveerde en tevreden werknemers. De gecreëerde en geplande maatregelen om werk en privéleven op elkaar af te stemmen en de opleiding en bijscholing van ons personeel staan centraal in onze activiteiten op het actieterrein "Werknemers".

Samenleving

Elke activiteit - op het hoofdkantoor, bij het transport van goederen, in de filialen en uiteindelijk ook bij de productie - heeft gevolgen voor mens en milieu. Wij zien onszelf als medeburgers en dragen verantwoordelijkheid in de samenleving - door sociaal engagement, sponsoring en donaties. Maatregelen op deze gebieden zijn gebundeld in het actieterrein "Samenleving".

Milieu

Wij hebben het belang van klimaatverandering en de wereldwijde schaarste van hulpbronnen als milieuprioriteiten gedefinieerd. Om deze uitdagingen op bedrijfsniveau aan te gaan, hebben wij de vermindering van onze totale uitstoot tot een belangrijke doelstelling verklaard. Wij vatten alle uitgevoerde en voorgenomen maatregelen om deze klimaatdoelstelling te bereiken samen in het actiegebied "Milieu".

Assortiment

Bij de duurzame ontwikkeling van de handelsactiviteiten van TEDi is de optimalisatie van het assortiment en de producten van groot belang. In overeenstemming met de economische aspecten en de marktomstandigheden bekijken wij ons assortiment ook vanuit een duurzaam oogpunt en vervangen wij waar mogelijk artikelen of nemen wij nieuwe artikelen op. In het actiegebied "Assortiment" tonen wij de maatregelen die in dit verband worden uitgevoerd.