Svjesni smo kvalitete

Iza kulisa pregleda članka

TEDi vodi brigu o tome da ponuđeni artikli ne budu samo povoljni, nego da su i dobre kvalitete. Stoga je ispitivanje proizvoda bitno sastavni dio upravljanja kvalitetom. Svi proizvođači, koji proizvode robu za TEDi, su obvezni provjeravati svoje proizvode u skladu s važećim sigurnosnim standardima. To se, ovisno o proizvodu, odnosi prije svega na poštivanje graničnih vrijednosti vezano za različite sastojke, operativnu sigurnost i zdravstvenu ispravnost. 

Prije konačne proizvodnje određenog artikla, tvrtki TEDi se šalje uzorak proizvoda. Na odjelu „sigurnost proizvoda“ kontrolira se svojstvo, funkcija i pravni zahtjevi vezano za artikl, kao što su npr. sve potrebne oznake i poštivanje odredbi koje su važeće u Europi i u određenoj državi. Rezultati ispitivanja se dostave dobavljačima te im se na taj način odrede daljnji zahtjevi u pogledu kvalitete i samog proizvoda. Osim toga, u fazi ispitivanja proizvoda se po potrebi zahtijevaju i potrebna izvješća o ispitivanju koja izdaju ovlaštene ispitne ustanove. One moraju pružiti dokaz o sukladnosti sa zakonskim odredbama. 

Prije isporuke u centralno skladište tvrtke TEDi u Dortmundu (Njemačka) uzimaju se uzorci pošiljke, koji se šalju u interni odjel upravljanja kvalitetom ili u ovlaštenu ispitnu ustanovu. Tamo se uvodi i provjerava sljedeća faza provjere artikla, je li isporučitelj proveo zahtjeve vezano za kvalitetu iz prethodnog ispitivanja, odnosno je li ih se konstantno pridržavao. Ako su naši zahtjevi i zakonske odredbe provedeni, tada slijedi isporuka. 

U zadnjem koraku se provodi kontrola ulaza robe. Ovdje između ostalog provjeravamo pravilno funkcioniranje artikla i oznake na artiklu. Uzimamo uzorke te ih po potrebi dodatno šaljemo u renomirane ispitne ustanove, na primjer u „Institut Dr. Graner und Partner GmbH“ i „SGS“.

Qualitätssicherung von Spielzeug

TEDi se osjeća obveznim provoditi ispitivanje artikala u najboljem interesu svojih kupaca. Vezano za to pročitajte i Intervju s voditeljem odjela upravljanja kvalitetom. Ako u pojedinačnim slučajevima nastupe prigovori, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Qualitätsprüfung von Produkten

Napišite nam e-mail na hrvatska@tedi.com, jer mi želimo da naši kupci budu zadovoljni.

Upravljanje kvalitetom

Vjerovati je dobro, provjeravati je bolje

Više

Ispitni laboratorij

Tvrtka TEDi je usmjerena na kwalitetu s pečatom

Više