Otisak

TEDi GmbH & Co. KG
Brackeler Hellweg 301
44309 Dortmund 
Telefon: +49 231 555770
Telefax: +49 231 555775999
E-mail: info@tedi.com 
AG Dortmund
HRA 15612
USt.-Id.-Nr. DE 235015903

TEDi poslovanje d.o.o. za trgovinu i usluge
Avenija Većeslava Holjevca 40
10010 Zagreb
Telefon: +385 1 4859900
Telefax: +385 1 4859910 
E-mail: hrvatska@tedi.com

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, 
u cijelosti uplaćen
Upis u glavnu knjigu: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 081100025
Erste & Steiermärkische Bank d.d. Zagreb
IBAN: HR0224020061100832525

Tvrtku TEDi poslovanje d.o.o. za trgovinu i usluge predstavljaju slijedeći direktori:
Iztok Gerlič,
Miroslaw Huczek

Opći zakon o jednakom postupanju - stavak (AGG-Satz)

Na ovoj internetskoj ponudi se zbog lakšeg čitanja odustalo od različitog oslovljavanja u skladu s muškim/ženskim rodom. Odgovarajući pojmovi vrijede u skladu s jednakim postupanjem za oba spola.

Upute i linkovi / Izjava o ograničenju odgovornosti

Ulažemo razumne napore kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile točne i pouzdane u vrijeme njihova unošenja. Međutim, ne jamčimo niti preu-zimamo odgovornost za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo koje informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici u vrijeme kada im korisnik pristupa i ne daje pravo prigovora u tom smislu
Isključujemo svoju odgovornost za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu, materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi mogli proizaći iz korištenja, nemogućnosti korištenja ili zlouporabe ove internetske stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na ovoj internetskoj stranici…

Autorsko pravo / srodna prava

Svi sadržaji objavljeni na ovoj internetskoj stranici zaštićeni su autorskim prav-om. Ako nije izričito drukčije navedeno nositelj autorskih prava _______  prid-ržava autorska prava na svim sadržajima (slike, ilustracije, tekstovi, animacije i dr.) objavljenim na ovoj internetskoj stranici. Svako komercijalno korištenje navedenih sadržaja bez izričite pisane suglasnosti nositelja je strogo zabranje-no i kažnjivo. To posebno vrijedi za reproduciranje, snimanje, pohranjivanje i obradu u elektronske sisteme. Korištenje znakova (npr. zaštitnih znakova, lo-gotipova) neovisno o postojanju simbola ® ili ™ izričito je zabranjeno. Tedi d.o.o. ne daje informacije o načinu i uvjetima korištenja sadržaja internetskih stranica trećih osoba kojima korisnik može pristupiti putem poveznice s ove in-ternetske stranice. Za ove informacije korisnik se treba obratiti nositelju autor-skih prava na te sadržaje.

Postupak mirenja

Nastojimo sporazumno riješiti bilo kakva neslaganja vezano za kupovinu naših proizvoda. Osim toga, nismo obvezni sudjelovati u postupku mirenja i ne možemo vam, nažalost, ponuditi sudjelovanje u jednom takvom postupku.

Izvor fotografija

Korištenje uz licencu shutterstock.com


Fotografi:
mast3r
Goodluz
Feng Yu
EDHAR
DanielW
Andrey_Popov
S_L
Sergey Niven