Kako se pravilno primijeniti

10 savjeta za dobro popratno pismo

Izražavajte se jasnim i razumljivim stilom i ne upotrebljavajte prazne riječi, komplicirane složene rečenice i/ili veznike („htio“ bih, „mogao“ bih)

 • Izbjegavajte pasivne konstrukcije, kao npr. „preneseno mi je znanje o …“. Umjesto toga se izražavajte aktivnim rečenicama, kao što je „pri tome sam stekao sveobuhvatno znanje o ...“
   
 • Pojasnite kakvu korist bi poduzeće imalo kad bi Vas zaposlili.
   
 • Po čemu ste bolji od drugih kandidata? Što od posebnih značajki donosite za to radno mjesto?
   
 • Pozovite se konkretno na oglas za posao kao i na radno mjesto koje treba popuniti.
   
 • Pozovite se konkretno na poduzeće.
   
 • Priložite Vaše stručne spreme i kvalifikacije s kratkim, ali uvjerljivim rečenicama i primjerima.
   
 • Ako se u oglasu za posao zahtijevaju podaci o plaći ili o datumu početka rada, tada ih unesite.
   
 • Pripazite na preglednu, strukturiranu i čitku podjelu teksta te na vizualno odgovarajući oblik popratnog pisma.
   
 • Još jednom detaljno pročitajte napisano popratno pismo i ne oslanjajte se samo na provjeru pravopisa na Vašem kompjuteru.

Potvrde o zaposlenju

Potvrde o zaposlenju su dokaz o obavljanim djelatnostima i trebale bi obavezno biti sastavni dio prijave za natječaj. Ako još idete u školu, tada je potrebna trenutna svjedodžba. Ako ste već završili stručnu praksu, tada nas naravno zanimaju i Vaše svjedodžbe ili dokazi o završenom stručne prakse.

Predložak za motivacijsko pismo

Preuzmite predložak motivacijskog pisma kao.


Preuzimanje predloška motivacijskog pisma

Predložak životopisa

Preuzmite predložak životopisa kao Word datoteku.


Preuzimanje predloška životopisa