Ние се грижим на качеството

Зад кулисите на прегледа на статията

TEDi се грижи за това предлаганите артикули да са не само изгодни, но и качествени. Затова проверката на артикулите е съществена част от нашето управление на качеството. Всички производители, които произвеждат стоки за TEDi, се задължават да тестват своите продукти в съответствие с действащите стандарти за безопасност. В зависимост от изделието това се отнася най-вече до спазването на валидните гранични стойности за различните съставки, експлоатационната безопасност и съвместимостта със здравето.

Преди да се произведе окончателно даден артикул, на TEDi се изпращат мостри. Отделът “Безопасност на продуктите” проверява изделията откъм структура, функция и законови изисквания, например, всички необходими обозначения и съответствие с европейските и националните законови предписания. Резултатите от проверката се съобщават на доставчика, на когото се дават допълнителни указания относно качеството и продукта. Освен това на този етап от проверката на изделието се изискват необходимите протоколи от изпитвания от акредитирани институти за изпитване, ако е необходимо. Те имат за цел да потвърдят спазването на законовите изисквания.

Преди доставката в централния склад на TEDi в Дортмунд се вземат мостри от поръчката и се изпращат в централата на компанията в Дортмунд или в акредитиран институт за изпитване. След това започва следващият етап от проверката на изделието и се контролира дали доставчикът е изпълнил изискванията за качество от предишната проверка, респективно дали продължава да ги спазва. Ако нашите указания и законовите разпоредби са спазени, доставката се извършва.

На последния етап се извършва входяща проверка на стоките. Тук проверяваме, наред с други неща, правилното функциониране и обозначаването на изделията. Вземаме произволни проби и при необходимост ги изпращаме в реномирани институти за изпитване като “Institut Dr. Graner und Partner GmbH” и “SGS”.

Qualitätssicherung von Spielzeug

TEDi се чувства отговорен към своите клиенти и служители при проверката на изделия. За целта прочетете също Интервю с ръководителя на отдел “Управление на качеството”.

Qualitätsprüfung von Produkten

Напишете ни имейл info-bg@tedi.com, тъй като ние искаме нашите клиенти да бъдат доволни.

Управление на качеството

Доверието е добре, контролът е по-добре

Научете повече

Изпитвателна лаборатория

TEDi залага на качество с печат

Научете повече