Изисквания

Профил на нашите изисквания

Постоянно търсим места за нови магазини TEDi. За да знаете какво е важно за нас, по-долу ще намерите условията за подходящ магазин. Отклонения от нашия профил на изискванията са възможни след съгласуване.

Профил на нашите изисквания

Обект: Съществуващ имот или проект за ново строителство под наем

Местоположение: Пешеходна зона, централна градска част A или добра локация B, локация в центъра на града с висока посещаемост, агломерация на специализирани магазини, самостоятелни локации или търговски център

Търговска среда: Магазини за хранителни стоки, хипермаркети, вериги за текстил и обувки, дрогерии и други добре посещавани обекти за търговия на дребно

Район на снабдяване: Повече от 20 000 жители в ядрото (изключение: туристически курорти), повече от 30 000 жители в района на снабдяване 

Профил на площта: Най-малко 650 квадратни метра търговска площ на партерно ниво плюс около 50 квадратни метра спомагателни площи, в пешеходни зони или на топ локации с много висок клиентопоток са възможни  и сутерен или горен етаж от 600 квадратни метра.

Външна продажба: Желателни са 15 квадратни метра пред обекта

Фасада: Най-малко 6 метра дълга фасада с витрини