Nová generácia

Spoločnosť TEDi sa považuje rodinného zásobovateľa, ktorý nemá filiálky len vo veľkomestách, ale aj v krajských oblastiach. Filiálky spoločnosti so sídlom v Dortmunde, spolková krajina Severné Porýnie-Westfálsko, ponúkajú od mája 2004 výrobky každodennej spotreby, darčekové a dekoračné výrobky, hračky a písacie potreby, alebo výrobky pre oslavy, potreby pre domácich kutilov a drogistický tovar. Spoločnosť TEDi je dôkazom toho, že férové ceny, dobrá kvalita, trvalo udržateľná angažovanosť a rozmanitá ponuka sa nevylučujú.

Nepotravinový predajca prevádzkuje po celej Európe približne 3.200 filiálok a týmto patrí k vedúcim spoločnostiam vo svojom segmente trhu.

Nový zážitok z nakupovania

Okrem Nemecka nájdete TEDi aj Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Portugalsko, Francúzsko, Bulharsko a Belgicko.

Úspech spoločnosti TEDi spočíva na kombinácii jedinečného výberu výhodných výrobkov, pozorného sledovania trhu a rýchleho reagovania na trendy. Okrem toho kladie samotná spoločnosť TEDi vždy dôraz na vytváranie palety výrobkov. Doplnkové sezónne ponuky k Vianociam, Veľkej noci alebo začiatku školského roka.