Stopka redakcyjna

TEDi GmbH & Co. KG
Brackeler Hellweg 301
44309 Dortmund
Telefon: 0231 55577-0
Faks: 0231 55577-5999
E-Mail: info@tedi.com

AG Dortmund
HRA 15612
USt.-Id.-Nr. DE 235015903

TEDi GmbH & Co. KG jest reprezentowana przez:
TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o., ul.
11 Listopada 11,
40-387 Katowice, Polska

Spółka wpisana do KRS pod Nr 0000735434.: NIP: PL9542790463,
Regon: 369709155 

Zarząd / Management Board:
Mirosław Huczek,
Peter Eszényi,
Jens Heine

Skład AGG

Ze względu na łatwiejszą czytelność w niniejszej ofercie internetowej rezygnuje się ze zróżnicowania ze względu na płeć. Odpowiednie pojęcia mają zastosowanie w rozumieniu równego traktowania obu płci.

Odniesienia i linki / wyłączenie odpowiedzialności

W przypadku bezpośrednich i pośrednich odnośników do stron internetowych (linki), za które TEDi GmbH & Co. KG (zwany dalej „TEDi”) nie ponosi odpowiedzialności, obowiązek ponoszenia odpowiedzialności ma zastosowanie wyłącznie w takiej sytuacji, w której TEDi posiadając wiedzę na temat treści i techniczne możliwości, mógł zapobiec wykorzystywaniu niezgodnych z prawem treści.

TEDi wyjaśnia niniejszym, że w momencie umieszczania na stronie linku, strona, do której link ten odnosił nie zawierała żadnych widocznie nielegalnych treści. TEDi nie ma wpływu na aktualne i przyszłe konstruowanie, treści lub prawa autorskie stron do których się odnosi. Z tego względu TEDi dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron do których się odnosi i które po umieszczeniu linka zostały zmienione. 

To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odnośników w ramach własnej oferty internetowej, a także do zagranicznych wpisów w utworzonych przez TEDi księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści i w szczególności za szkody, powstałe w związku z korzystaniem lub niekorzystaniem z takiego rodzaju prezentowanych informacji, ponosi odpowiedzialności wyłącznie usługodawca strony, do której się odniesiono, a nie osoba, która poprzez zamieszczenie linku, przekierowuje do danej publikacji.

Prawo autorskie / prawo ochrony pracy

Treści, dzieła i informacje opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i prawu ochrony pracy. Wszelkiego rodzaju powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie, przechowywanie i przetwarzanie także w systemach elektronicznych i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymagają uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich. Niedozwolone wykorzystywanie udostępnionych treści i informacji zawartych na tej stronie internetowej w opisanym powyżej zakresie jest zabronione i podlega karze.

Postępowanie polubowne

Staramy się rozstrzygać wszelkie spory związane z zakupem naszych produktów w drodze wzajemnego porozumienia. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu polubownym i niestety nie możemy zaoferować udziału w takim postępowaniu.

Dowody zdjęć

Zastosowanie z wykorzystaniem licencji shutterstock.com

Fotografowie:

mast3r
Goodluz
Feng Yu
EDHAR
DanielW
Andrey_Popov
S_L
Sergey Niven

Google Analytics

Google Analytics is a tracking tool of the US company Google LLC, which serves the traffic analysis of web pages. The service investigates e. g. the origin of the visitors, their length of stay on individual pages, as well as the use of search engines and allows a better success control of advertising campaigns. Your data will be sent anonymously and can not be returned to you personally.