Stopka redakcyjna

TEDi GmbH & Co. KG
Brackeler Hellweg 301
44309 Dortmund 
Telefon: +49 231 555770
Telefax: +49 231 555775999
E-Mail: info@tedi.com
AG Dortmund
HRA 15612
USt.-Id.-Nr. DE 235015903

TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 11
40-387 Katowice, Polska
E-Mail: info.pl@tedi.com

Spółka wpisana do KRS pod nr 0000735434;
NIP: PL9542790463, 
Regon: 369709155

Spółka jest reprezentwana przez następujących członków zarządu :
Robert Boguszewski,
Miroslaw Huczek

Skład AGG

Ze względu na łatwiejszą czytelność w niniejszej ofercie internetowej rezygnuje się ze zróżnicowania ze względu na płeć. Odpowiednie pojęcia mają zastosowanie w rozumieniu równego traktowania obu płci.

Odniesienia i linki / wyłączenie odpowiedzialności

W przypadku bezpośrednich i pośrednich odnośników do stron internetowych (linki), za które TEDi GmbH & Co. KG (zwany dalej „TEDi”) nie ponosi odpowiedzialności, obowiązek ponoszenia odpowiedzialności ma zastosowanie wyłącznie w takiej sytuacji, w której TEDi posiadając wiedzę na temat treści i techniczne możliwości, mógł zapobiec wykorzystywaniu niezgodnych z prawem treści.

TEDi wyjaśnia niniejszym, że w momencie umieszczania na stronie linku, strona, do której link ten odnosił nie zawierała żadnych widocznie nielegalnych treści. TEDi nie ma wpływu na aktualne i przyszłe konstruowanie, treści lub prawa autorskie stron do których się odnosi. Z tego względu TEDi dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron do których się odnosi i które po umieszczeniu linka zostały zmienione.

To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odnośników w ramach własnej oferty internetowej, a także do zagranicznych wpisów w utworzonych przez TEDi księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści i w szczególności za szkody, powstałe w związku z korzystaniem lub niekorzystaniem z takiego rodzaju prezentowanych informacji, ponosi odpowiedzialności wyłącznie usługodawca strony, do której się odniesiono, a nie osoba, która poprzez zamieszczenie linku, przekierowuje do danej publikacji.

Prawo autorskie / prawo ochrony pracy

Treści, dzieła i informacje opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i prawu ochrony pracy. Wszelkiego rodzaju powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie, przechowywanie i przetwarzanie także w systemach elektronicznych i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymagają uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich. Niedozwolone wykorzystywanie udostępnionych treści i informacji zawartych na tej stronie internetowej w opisanym powyżej zakresie jest zabronione i podlega karze.

Postępowanie polubowne

Staramy się rozstrzygać wszelkie spory związane z zakupem naszych produktów w drodze wzajemnego porozumienia. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu polubownym i niestety nie możemy zaoferować udziału w takim postępowaniu.

Dowody zdjęć

Zastosowanie z wykorzystaniem licencji shutterstock.com

Fotografowie:
mast3r
Goodluz
Feng Yu
EDHAR
DanielW
Andrey_Popov
S_L
Sergey Niven