POŁĄCZ RODZINĘ I ZAWÓD

TEDi zostało nagrodzone jako zakład przyjazny rodzinie

Aby życie prywatne i zawodowe naszych pracowników lepiej ze sobą harmonizowało, braliśmy już w 2009 roku udział w projekcie „FamUnDo” (prorodzinne przedsiębiorstwo w Dortmundzie) organizowanym przez miasto i zostaliśmy nagrodzeni za w związku z tym wdrożone działania. FamUnDo to program doradczy na rzecz gospodarczego wzmocnienia przedsiębiorstw poprzez strategiczny rozwój personelu.

Zaspokojenie potrzeb pracujących rodziców i dostosowanie ich do interesów przedsiębiorstwa jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Jednak wymiana z inicjatorami projektu potwierdziła nasze przekonanie, że możliwe jest pogodzenie prorodzinnej polityki przedsiębiorstwa i potrzeb gospodarczych działalności. W ramach projektu mogliśmy wymieniać się w grupach roboczych licznymi pomysłami i doświadczeniami z innymi firmami i wspólnie projektować różne działania. Z sugestii wyprowadzono działania, które można wdrożyć w ramach zarządzania zrównoważonym rozwojem. Następnie przyznano nagrodę dla zakładu prorodzinnego.

Zestaw startowy dla noworodków
TEDi: Firma przyjazna rodzinie

Od tego czasu pracownicy otrzymują na elektronicznej platformie informacyjnej w lokalizacji centralnej wskazówki, w jaki sposób można pogodzić rodzinę z zawodem. Można tam znaleźć przykładowo oferty dotyczące carpoolingu, pomocy przy porodzie i opiece nad dzieckiem, a także dane kontaktowe do osób kontaktowych w zakresie poradnictwa lub opieki duszpasterskiej.

Portal internetowy ewoluował w miarę upływu czasu, umożliwiając integrację większej liczby obszarów, takich jak giełda mieszkaniowa lub carpooling. Nasz zakładowy system propozycji został znacznie poprawiony dzięki tak zwanemu listowi TEDi. Każdy pracownik może z niego skorzystać, aby wyrazić konstruktywną krytykę, pochwałę i propozycje ulepszeń. Za pomocą tego medium komunikacyjnego można bezpośrednio dotrzeć do wszystkich dyrektorów. Przede wszystkim ważna jest dla nas poufność i możliwie najszybsza odpowiedź osobista.

Wprowadzone działania obejmują również małe gesty świadczące o zaangażowaniu: z tego względu witamy noworodki naszych współpracowników wyprawką dla niemowląt, składającą się z artykułów TEDi, które ułatwiają rodzicom start. Tak jak to się przyjęło w branży, także w TEDi udział kobiet jest wysoki i wynosi około 90 procent, a około 80 procent naszej kadry kierowniczej to kobiety. W szczególności w przypadku ciąży i okresu poporodowego organizowane są wspólnie zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy umożliwiające opiekę nad dzieckiem, sprawdza się zmienne godziny pracy lub, jeśli to konieczne, szuka możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin. Podczas urlopu wychowawczego utrzymujemy kontakt z naszymi pracownikami i pomagamy im wrócić do pracy. Kierownictwo prowadzi rozmowy powitalne, które ułatwiają ponowną integrację pracowników.

Działania w ramach projektu „FamUnDo”

Działania Korzyści
Platforma informacyjna na temat „rodziny”
 • Oszczędność czasu dla naszych pracowników
Carpooling
 • Oszczędności finansowe i ograniczenie emisji CO2 dla naszych pracowników
Skrzynki pocztowe TEDi
 • System propozycji w przedsiębiorstwie
 • Anonimowe dostarczanie listu TEDi
 • Poprawa procesów pracy
Stołówka firmowa
 • Tanie posiłki
 • Promocja komunikacji wewnętrznej
Wyprawka dla noworodków
 • Oszczędności finansowe dla naszych pracowników
 • Docenianie wydarzenia
Ankieta pracownicza w zakresie projektu FamUnDo
 • Sprawdzanie powodzenia wdrożonych działań
 • Opracowanie istniejącej oferty
Dyskusje dotyczące ustalania celów i opracowywania seminariów szkoleniowych
 • Większe zaangażowanie i identyfikacja naszych pracowników z przedsiębiorstwem
Społeczeństwo Więcej
Asortyment Więcej
Środowisko Więcej