Съчетаване на семейство и кариера

TEDi е отличена като семейно ориентирана компания

За да могат служителите ни да хармонизират по-добре личния и професионалния си живот, през 2009 г. участвахме в проекта на град Дортмунд “FamUnDo” (семейно ориентирани компании в Дортмунд) и бяхме отличени за мерките, които приложихме. FamUnDo е консултантска програма за икономическо укрепване на компаниите чрез стратегическо развитие на човешките ресурси.

Справянето с нуждите на работещите родители и съчетаването им с интересите на компанията е предизвикателство за всеки предприемач като цяло. Въпреки това обменът на мнения с инициаторите на проекта потвърди убеждението ни, че е възможно да се съчетаят насочената към семейството корпоративна политика и нуждите на бизнеса. В рамките на проекта успяхме да обменим множество идеи и опит с други компании в работни групи и да разработим съвместно различни мерки. От предложенията бяха изведени мерки, които могат да бъдат приложени в рамките на управлението на устойчивостта. Това беше последвано от наградата за семейно ориентирана компания.

Стартов комплект за новородени
TEDi: компания, ориентирана към семейството

Оттогава насам служителите в централата могат да получават съвети с помощта на електронна информационна платформа за това как по-добре да съчетават семейството и кариерата. Например има предложения за споделен превоз с кола, помощ при раждане и гледане на деца, както и лица за консултации в сферите Life coaching и психологическа помощ.

С течение на времето интернет порталът се развива, така че могат да се интегрират допълнителни области, например борса за жилища или споделен транспорт. Схемата за предложения на нашата компания беше значително подобрена чрез така нареченото писмо до TEDi. Всеки служител може да го използва, за да отправя конструктивна критика, похвали и предложения за подобрение. С това средство за комуникация може да се осъществи директен контакт с всички управляващи директори. Поверителността и възможно най-бързият личен отговор са особено важни за нас.

Прилаганите мерки включват и малки жестове, които показват съпричастност. Например, посрещаме новородените деца на нашите служители с бебешки стартов комплект, състоящ се от артикули на TEDi, които улесняват родителите в началото. Както традиционно се случва в бранша, делът на жените в TEDi също е много висок - около 90%, а около 80% от нашите мениджъри са жени. Особено в случай на бременност и в периода след раждането съвместно се организира отпускът за гледане на дете, разглеждат се възможността за промяна на работното време или, ако е необходимо, се проучват възможностите за работа на непълно работно време. По време на родителския отпуск поддържаме връзка с нашите служители и им помагаме да се върнат на работа по организиран начин. Ръководителите провеждат разговори за добре дошли, които улесняват реинтеграцията на служителите.

Мерки по отношение на проекта “FamUnDo”

Мярка Ползи
Информационна платформа по темата “Семейство”
 • Спестяване на време на нашите служители
Споделен транспорт
 • Спестяване на разходи и CO2 на нашите служители
Пощенска кутия на TEDi
 • Схема за предложения в компанията
 • Анонимна доставка на писмото за TEDi
 • Подобряване на работните процеси
Столова на компанията
 • Изгодна храна
 • Насърчаване на вътрешната комуникация
Бебешки стартов комплект за новородени
 • Пестене на разходите на нашите служители
 • Оценка на събитието
Проучване сред служителите относно проекта FamUnDo
 • Проверка на успеха на мерките
 • Обработка на съществуващото предложение
Обсъждане на целеви споразумения и разширяване на семинарите за обучение
 • По-силна връзка и идентифициране на нашите служители с компанията
Асортимент Научете повече
Околна среда Научете повече