Помощ за деца в нужда

Ние подкрепяме фондацията “help and hope”

TEDi осъзнава своята отговорност и се фокусира върху подпомагането на деца в неравностойно социално положение в рамките на своята област на действие на КСО “Общество”. От 2007 г. този ангажимент е обединен във фондация “help and hope”, която получава дарения в натура и пари. Тя е основана през 2005 г. с цел да помага на деца в нужда на национално и международно равнище. Акцентът е поставен върху борбата с детската бедност в Германия, особено в Северен Рейн-Вестфалия, най-многолюдната федерална провинция, където според проучване на фондация “Ханс Бьоклер” всяко пето дете е изложено на риск от бедност.

По-специално в Германия фондацията служи като допълнение към вече съществуващи обществени институции и по този начин като социална подкрепа в случаите, когато държавата изчерпва възможностите си поради липса на бюджет. Основната цел е работата на фондацията да помага не само в краткосрочен план, но преди всичко да има дългосрочен, т.е. устойчив ефект. Затова, когато е възможно, трябва да се осигури помощ за самопомощ.

Така например с проекта “GidZ - Gemeinsam in die Zukunft” (GidZ - Заедно в бъдещето) фондацията оказва подкрепа на млади хора в Северен Рейн-Вестфалия, които по различни причини са имали проблеми в училище и в резултат на това са получили по-ниска оценка или изобщо не са получили диплома за завършено образование. Целта е да се подобрят професионалните им възможности, а в идеалния случай, да им се намери работа.

Повече информация за фондацията “help and hope” ще получите на www.helpandhope-stiftung.com

help and hope Logo
Асортимент Научете повече
Околна среда Научете повече