Устойчиви продукти

Как нашите продукти стават устойчиви

Освен справедливата цена и доброто качество, ние обръщаме внимание и на устойчивостта на нашите продукти. В асортимента ни има и сертифицирани артикули с екомаркировката “Син ангел” (100% рециклирана хартия) или “FSC ®” (от устойчиво горско стопанство), например различни хартиени изделия като скицници и блокчета за оцветяване или пликове за писма. Повече от половината от хартиените ни продукти в гамата вече притежават един от двата сертификата.

Освен това предлагаме текстил със сертификат OEKO-TEX. Печатът доказва, че продуктите, удостоени с него, са преминали успешно през независими тестове за вредни вещества, които са извън законовите изисквания.

TEDi Filiale Innen

Освен това около една трета от стоките ни се доставят от бизнес партньори в Германия и в страните членки на Европейския съюз. Почти една четвърт от всички продукти на TEDi дори се произвеждат в Германия или други страни от ЕС. Сравнително кратките маршрути на доставка и високите производствени стандарти оказват положително въздействие върху климатичния баланс на продуктите.

През април 2016 г. TEDi също така подписа доброволния ангажимент на Германската асоциация на търговците на дребно (HDE) за намаляване на полиетиленовите торбички за еднократна употреба в Германия. По този начин доброволно се задължаваме да не раздаваме безплатни торбички в бъдеще. Дори отиваме още по-далеч и заменяме сегашните найлонови торбички за еднократна употреба с три по-екологични алтернативи. Текущите модели са от сертифициран памук.

TEDi определя минимални стандарти за производство на стоки

Създадохме Кодекс за поведение като основа за сътрудничество с нашите търговски партньори. Той определя минималните работни условия, при които трябва да се произвеждат нашите продукти. Този документ от три страници е в основата на всяко бизнес отношение. Съдържанието на настоящия Кодекс за поведение се основава на формулираните от Международната организация на труда (МОТ) минимални стандарти. От името на ООН тя се застъпва за по-голяма социална справедливост и зачитане на правата на човека.

TEDi отдава голямо значение на спазването на международно определените права на човека при производството на своите стоки. Важни точки, които определяме в Кодекса за поведение, са забраната на детския и принудителния труд, спазването на законово определеното работно време и мерките за здравословни и безопасни условия на труд, както и забраната на корупцията. В началото на бизнес отношенията с TEDi всеки доставчик трябва да се съгласи с Кодекса за поведение, да приложи формулираните в него изисквания, ако е необходимо, и да признае валидността му за своите доставчици.

Околна среда Научете повече