TEDi поема отговорност чрез устойчивост

Поглед към нашата корпоративна стратегия

TEDi доказва, че справедливите цени, доброто качество, разнообразният асортимент и устойчивият ангажимент не се изключват взаимно. Основата за това е икономическият успех и постоянната конкурентоспособност на компанията. Ние интегрираме “Устойчивостта” като фирмена стратегия още през 2004 г. и по този начин поемаме социална отговорност от самото начало. Оттогава насам много стъпки допринасят за това TEDi да продължи пътя към превръщането си в устойчива компания за търговия на дребно. По този начин ние връщаме част от успеха си към нашите служители, към околната среда и към обществото: За нас това означава смислена икономическа дейност.

Служители

Наясно сме, че в съвременния свят балансът между семейството и кариерата е решаващ фактор за привличане и задържане на мотивирани и удовлетворени служители. Създадените и планираните мерки за хармонизиране на професионалния и личния живот, както и практическото и допълнителното обучение на персонала са в центъра на нашите дейности в полето на действие “Служители”.

Общество

Всяка дейност - било то в централата, по време на транспортирането на стоки, във филиалите и в крайна сметка по време на производството - оказва влияние върху хората и околната среда. Ние се възприемаме като съграждани и носим отговорност в обществото - чрез социална ангажираност, спонсорство и дарения. Мерките от тези области са обединени в полето на действие “Общество”.

Околна среда

Определихме изменението на климата и недостига на ресурси в световен мащаб като екологични приоритети. За да се справим с тези предизвикателства на корпоративно ниво, ние обявихме намаляването на общите ни емисии за основна цел. В полето на действие “Околна среда” обобщаваме всички изпълнени и планирани мерки за постигане на тази цел по отношение на климата.

Асортимент

За устойчивото развитие на търговските дейности на TEDi оптимизацията на продуктовата гама и продуктите е от голямо значение. В съответствие с икономическите аспекти и пазарните условия разглеждаме асортимента си и от гледна точка на устойчивостта и заменяме артикули или включваме нови, когато това е възможно. Показваме мерките, приложени в този контекст, в полето на действие “Асортимент”.