Ръководство за осветителните тела

Какво трябва да се има предвид при осветителите?

Как се изхвърлят осветителните тела?

За да можем да отговорим на този въпрос, е важно да знаем какъв вид са осветителните тела? Тук се прави следното разграничение:

  • Крушки с нажежаема жичка
  • Халогенни лампи

Те могат да се изхвърлят нормално сред битовите и едрогабаритните отпадъци.

За сметка на това:

  • всички видове флуоресцентни лампи и газоразрядни лампи (енергоспестяващи крушки)
  • LED лампи

трябва да се третират като електропродукти и да се рециклират.

Полезен индикатор е пиктограмата на зачеркнатата кофа за боклук.

Лампите могат да бъдат предадени на местната фирма за изхвърляне на отпадъци или в пунктовете за разделно събиране.

Какво трябва да се вземе предвид в случай на счупване на стъкло?

(Например на енергоспестяваща крушка)

Енергоспестяващите крушки изискват специално манипулиране, тъй като могат да съдържат малки количества живак:

  • опасност от порязване поради счупено стъкло
  • съберете големите части, а по-малките пометете
  • малките частици и прахът могат да се събират внимателно с влажна кърпа или самозалепваща се лента
  • прахосмукачките или метлите са неподходящи, тъй като се разпространяват дребни части и прах
  • проветрете помещението добре
  • счупените, дефектни или износени лампи трябва да се предават правилно в пункт за събиране

Информационни листове

Тук ще намерите списък на нашите осветителни тела: