Информация за клиентите

Нашето управление на качеството ви информира

Въпреки задълбочените проверки, извършвани от ръководството по качеството на TEDi и от външни институти за изпитване, може да се случи така, че да бъдат продадени артикули, които не отговарят на нашите строги изисквания за качество. Възможно е също така рекламираните артикули да бъдат повредени по време на транспортирането и ние да отстраним засегнатите стоки от програмата в кратък срок.
 

В такива случаи ще бъдете информирани на тази страница.

Понастоящем няма оплаквания.

Информация за състава на продуктите

Научете повече

Осветителни тела

Научете повече