Tiráž

TEDi GmbH & Co. KG
Brackeler Hellweg 301
44309 Dortmund 
Telefon: +49 231 555770
Telefax: +49 231 555775999
E-Mail: info@tedi.com
AG Dortmund
HRA 15612
USt.-Id.-Nr. DE 235015903

 

TEDi Betriebs s. r. o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava - mestska cast Ružinov
Slovenská republika
Telefón: +421 2 48255100
E-Mail: slovakia@tedi.com

 

DIČ 2023659528, 
IČ DPH: SK2023659528, 
IČO: 46 919 872, 
Obchodné meno: TEDi Betriebs s.r.o.
Sídlo: Cesta na Senec 2/A, 
82104 Bratislava, 
Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l. oddiel Sro, 
vložka číslo 85800/B, 
Základne imanie : 5000,- Eur, 
Rozsah splatenia: 5000 Eur

 

Tú zasa zastupujú títo riaditelia:
Jens Heine,
Miroslaw Huczek

Zákon o rovnosti

Z dôvodov ľahšej čitateľnosti sa v rámci tejto internetovej ponuky upúšťa od rozlišovania gramatického rodu. Príslušné pojmy platia v zmysle rovnakého zaobchádzania pre obe pohlavia.

Odkazy a linky/Vylúčenie záruky

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na internetové stránky (linky), ktoré sú mimo zodpovednosti spoločnosti TEDi GmbH & Co. KG (ďalej len „TEDi“), by záručný záväzok vstúpil do platnosti výhradne v tom prípade, že TEDi pozná obsah a bolo by pre ňu technicky možné a primerané zabrániť použitiu v prípade protiprávnych obsahov.

TEDi týmto výslovne vyhlasuje, že v čase prepojenia neboli na spojených stránkach rozpoznateľné žiadne ilegálne obsahy. TEDi nemá žiadny vplyv na aktuálnu a budúcu podobu, obsah ani autorstvo prepojených stránok. Preto sa TEDi týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých prepojených stránok, ktoré boli po prepojení zmenené.

Toto konštatovanie platí pre všetky linky a odkazy umiestnené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie záznamy v hosťovských knihách, diskusných fórach a mailingových zoznamoch zriadených spoločnosťou TEDi. Za ideálne, chybné alebo neúplné obsahy, a najmä za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takýchto poskytnutých informácií, ručí výhradne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazovalo, nie ten, kto prostredníctvom linku odkazuje na príslušnú publikovanú informáciu.

Autorské práva / Doplnkové autorské práva

Obsahy, diela a informácie zverejnené na tejto internetovej stránke podliehajú nemeckému autorskému právu a doplnkovému autorskému právu. Akékoľvek rozmnožovanie, úpravy, rozširovanie, ukladanie do pamäte, ako aj úprava v elektronických systémoch a a akýkoľvek druh zužitkovania nad rámec hraníc autorského práva si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného majiteľa práv. Nepovolené používanie zverejnených obsahov a informácií na tejto internetovej stránke v horeuvedenom rozsahu je nepovolené a trestné.

Arbitrážny postup

Budeme sa snažiť vyriešiť všetky spory v súvislosti s nákupom našich produktov zmierom. Okrem toho nie sme povinní zúčastniť sa na žiadnom rozhodcovskom konaní a bohužiaľ vám nemôžeme ponúknuť účasť na takomto konaní.

Zdroj fotografií

Použité na základe licencie poskytnutej shutterstock.com

Fotograf: 
mast3r 
Goodluz 
Feng Yu 
EDHAR 
DanielW 
Andrey_Popov 
S_L
Sergey Niven