Tiráž

TEDi GmbH & Co. KG
Brackeler Hellweg 301
44309 Dortmund
Tel.: +49 231 55577-0
Fax: +49 231 55577-5999
E-mail: info@tedi.com

IČ DPH: DE 235015903

Označenie registra: AG Dortmund
Číslo zápisu: HRA 15612

TEDi Betriebs s. r. o.
Kladnianska 12
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 2 48255100
E-mail: slovakia@tedi.com

DIČ 2023659528
IČ DPH: SK2023659528
IČO: 46 919 872

Obchodný názov: TEDi Betriebs s.r.o.
Sídlo: Kladnianska 12, 82105 Bratislava
IČO: 46919872
Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava l, vložka č. 85800/B

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 85800/B

Táto vaša strana bude zastúpená nasledovným konateľom:

Martin Reischl

Odkazy a linky/Vylúčenie záruky

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na internetové stránky (linky), ktoré sú mimo zodpovednosti spoločnosti TEDi GmbH & Co. KG (ďalej len „TEDi“), by záručný záväzok vstúpil do platnosti výhradne v tom prípade, že TEDi pozná obsah a bolo by pre ňu technicky možné a primerané zabrániť použitiu v prípade protiprávnych obsahov.

TEDi týmto výslovne vyhlasuje, že v čase prepojenia neboli na spojených stránkach rozpoznateľné žiadne ilegálne obsahy. TEDi nemá žiadny vplyv na aktuálnu a budúcu podobu, obsah ani autorstvo prepojených stránok. Preto sa TEDi týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých prepojených stránok, ktoré boli po prepojení zmenené.

Toto konštatovanie platí pre všetky linky a odkazy umiestnené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie záznamy v hosťovských knihách, diskusných fórach a mailingových zoznamoch zriadených spoločnosťou TEDi. Za ideálne, chybné alebo neúplné obsahy, a najmä za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takýchto poskytnutých informácií, ručí výhradne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazovalo, nie ten, kto prostredníctvom linku odkazuje na príslušnú publikovanú informáciu.

Z dôvodov ľahšej čitateľnosti sa v rámci tejto internetovej ponuky upúšťa od rozlišovania gramatického rodu. Príslušné pojmy platia v zmysle rovnakého zaobchádzania pre obe pohlavia.

Autorské práva / Doplnkové autorské práva

Obsahy, diela a informácie zverejnené na tejto internetovej stránke podliehajú nemeckému autorskému právu a doplnkovému autorskému právu. Akékoľvek rozmnožovanie, úpravy, rozširovanie, ukladanie do pamäte, ako aj úprava v elektronických systémoch a a akýkoľvek druh zužitkovania nad rámec hraníc autorského práva si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného majiteľa práv. Nepovolené používanie zverejnených obsahov a informácií na tejto internetovej stránke v horeuvedenom rozsahu je nepovolené a trestné.

 

Zdroj fotografií

Použité na základe licencie poskytnutej shutterstock.com

Fotograf: 
mast3r 
Goodluz 
Feng Yu 
EDHAR 
DanielW 
Andrey_Popov 
S_L
Sergey Niven