Pomoc pre deti v núdzi

Spoločnosť TEDi podporuje nadáciu help and hope

Spoločnosť TEDi si je vedomá svojej zodpovednosti a presadzuje v rámci jej poľa aktivít sociálnej zodpovednosti podniku (SZP) „Spoločnosť“ podporuje sociálne znevýhodnených detí. Táto zaangažovanosť sa od roku 2007 pretavila do nadácie help and hope, ktorej poskytujeme vecné dary a peňažné príspevky. Táto bola založená v roku 2005 s cieľom pomáhať deťom v núdzi na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Zameriava sa na boj proti detskej chudobe v Nemecku, najmä v Severnom Porýní-Westfálsku, spolkovej krajine s najvyšším počtom obyvateľov, v ktorej je podľa štúdie nadácie Hans-Böckler každé piate dieťa ohrozené chudobou.

Najmä v Nemecku slúži nadácia ako doplnok k verejným, už existujúcim zariadeniam, a tým ako sociálny podporovateľ tam, kde je štát obmedzený kvôli nedostatočnému rozpočtu.  Prednostným cieľom je, aby nadácia nepomáhala len krátkodobo, ale predovšetkým dlhodobo a s trvalou udržateľnosťou. Tam, kde je to možné, je preto potrebné poskytnúť budovanie kapacít.

Napríklad projektom „Spoločne do budúcnosti (GidZ - Gemeinsam in die Zukunf)“ etablovala nadácia podporu pre mladých ľudí v Severnom Porýní-Westfálsku, ktorí mali z rôznych príčin problémy v škole a následkom toho nedosahovali dobré výsledky v škole alebo nedokončili štúdium. Cieľom je zlepšiť ich šance na získanie zamestnania alebo v ideálnom prípade sprostredkovať pracovné miesto.

Ďalšie informácie o nadácii help and hope nájdete na stránke www.helpandhope-stiftung.com.

help and hope Logo
Zamestnanci Viac
Sortiment Viac
Životné prostredie Viac