TRAJNOSTNI IZDELKI

Kako postanejo naši izdelki trajnostni

Okrem férovej ceny a dobrej kvality dbáme aj na trvalú udržateľnosť našich výrobkov. Do nášho sortimentu zavádzame aj certifikované výrobky, ktoré majú ekologickú značku „Blauer Engel“ (100 % recyklovaný papier) alebo „FSC ®“ (z trvalo udržateľného lesného hospodárstva), napríklad rôzne papierenské výrobky ako školské zošity a zošity na maľovanie alebo papierové obálky. Už viac ako polovica papierenských výrobkov v našom sortimente je označená jedným z dvoch certifikátov. Okrem toho predávame textílie, ktoré majú certifikát OEKO-TEX. Pečať je dôkazom toho, že výrobky, ktoré sú ňou označené, úspešne obstáli v nezávislých testoch na prítomnosť škodlivých látok vykonaných nad rámec bežných, zákonom stanovených testov.

Okrem toho približne tretinu našich tovarov nakupujeme od obchodných partnerov z Nemecka prípadne z členských štátov Európskej únie. Takmer tretina všetky produktov značky TEDi sa dokonca vyrába v Nemecku prípadne v iných štátoch EÚ. Porovnateľne krátke dodacie trasy a vysoké výrobné štandardy kladne vplývajú na klimatickú bilanciu výrobkov.
 

TEDi Filiale Innen

TEDi testuje výrobky a predpisuje minimálne štandardy

Ako základ spolupráce s našimi obchodnými partnermi sme vypracovali kódex správania. Stanovuje, za akých pracovných podmienok majú vyrábať náš tovar. Obsahovo sa Code of Conduct zameriava na minimálne štandardy formulované Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). V mene Spojených národov sa zasadzuje za väčšiu spoločenskú rovnoprávnosť a dodržiavanie ľudských práv.

TEDi kladie veľký dôraz na to, aby sa pri výrobe tovaru dodržiavali všeobecne platné ľudské práva. Najdôležitejšími bodmi, ktoré definujeme v kódexe správania, sú zákaz detskej práce, dodržiavanie pracovnoprávnych základov (napríklad maximálnej dĺžky pracovného času) a miestnej platovej úrovne, bezpečnosť pri práci, ako aj zákaz diskriminácie a nútenej práce. Na začiatku obchodného vzťahu s TEDi musí každý dodávateľ odsúhlasiť kódex správania, splniť požiadavky, ktoré sú v ňom sformulované, a písomne potvrdiť platnosť pre svojich dodávateľov.

Zamestnanci Viac
Spoločnosť Viac
Životné prostredie Viac