TEDi preberá zodpovednosť formou udržateľnosti

Pohľad na našu firemnú stratégiu

Spoločnosť TEDi je dôkazom toho, že férové ceny, dobrá kvalita, trvalo udržateľná angažovanosť a rozmanitá ponuka sa nevylučujú. Základom je hospodársky úspech a trvalá konkurencieschopnosť spoločnosti. „Trvalú udržateľnosť“ integrujeme do našej podnikovej stratégie už od roku 2004 a od začiatku tak preberáme zodpovednosť v rámci celej spoločnosti. Od toho okamihu mnohé kroky prispievajú k tomu, aby spoločnosť TEDi naďalej pokračovala na ceste k trvalo udržateľnému obchodnému podniku. Takto vracia časť nášho úspechu našim zamestnancom, životnému prostrediu a spoločnosti. To pre nás znamená rozumné hospodárenie.

Zamestnanci

Sme si vedomí toho, že v súčasnom modernom svete je zlúčiteľnosť rodiny a povolania rozhodujúcim faktorom pre získanie a udržanie motivovaných a spokojných zamestnancov. Existujúce a plánované opatrenia pre harmonizovanie pracovného a súkromného života, ako aj školenia a ďalšie vzdelávania našich zamestnancov je stredobodom našich aktivít v poli aktivít „Zamestnanec“.

Spoločnosť

Každá činnosť, či už v centrále, počas prepravy tovarov, vo filiálkach, ako nakoniec aj pri výrobe, má dopad na populáciu a životné prostredie. Považujeme sa za spoluobčanov a v rámci spoločnosti nesmie zodpovednosť - prostredníctvom sociálnej zaangažovanosti, sponzorstva a príspevkov. Opatrenia týkajúce sa týchto oblastí sú zhrnuté v poli aktivít „Spoločnosť“.

Životné prostredie

Význam klimatickej zmeny a globálneho úbytku zdrojov sme definovali ako kľúčové body životného prostredia. Na to, aby sme sa ako podnik postavili týmto výzvam, za dôležitý ciel sme si stanovili zníženie našich celkových emisií. Všetky prijaté a zamýšľané opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa sme zhrnuli v poli aktivít „Životné prostredie“.

Sortiment

Pri trvalo udržateľnom vývoji obchodnej činnosti TEDi naberá optimalizácia sortimentu a výrobkov na význame. V súlade s hospodárskymi aspektami a danosťami trhu posudzujeme náš sortiment aj z hľadísk trvalej udržateľnosti a podľa možnosti vymieňame výrobky alebo priberáme nové.