TEDi stavia na kvalite s pečaťou

Vaša dôvera je našou hnacou silou

Spoločnosť TEDi kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov.  Tieto preto podrobne neskúma len naše interné oddelenie riadenia kvality, ale aj nezávislí experti. Výrobky, ktoré sú označené kontrolnou pečaťou „Testované na škodlivé látky“, boli otestované na prítomnosť škodlivých látok napríklad akreditovaným a nezávislým inštitútom Institut Dr. Graner und Partner GmbH.

Skúšobná metóda je ďaleko rozsiahlejšia ako kontrola zákonom regulovaných škodlivých látok a berie do úvahy aj normy prípadne požiadavky iných uznávaných inštitúcií. V prípade výrobkov, ktoré sú označené touto pečaťou, neexistujú podľa súčasného stavu poznatkov žiadne zdravotné riziká.

„Spokojnosť, a samozrejme aj bezpečnosť našich zákazníkov sú u nás na prvom mieste. Práve preto sme sa rozhodli pre dobrovoľnú kontrolu našich výrobkov. V Dr. Granerovi sme našli renomovaného partnera, ktorý naše výrobky podrobne otestuje na prítomnosť škodlivých látok“, vysvetľuje vedúci oddelenia riadenia kvality spoločnosti TEDi, Jörg Schwerdtfeger.

Inštitút skúma ako výrobky z bežnej výroby, tak aj testovacie vzorky z dodávok tovaru výrobcu. Výrobky sú testované na prítomnosť škodlivých látok a nečistôt, ktoré môžu vzniknúť ako počas výroby, tak aj pri preprave alebo počas skladovania. Tovar sa dostane do predaja až po schválení inštitútom Dr. Granera. Spoločnosť TEDi okrem toho inštitút poverila odoberaním a testovaním náhodných vzoriek z filiálok TEDi.

Inštitút Dr. Granera bol založený v roku 1964. Pracuje pre renomované nemecké spoločnosti a testuje napríklad bezpečnosť hračiek a skúma výrobky podľa bežných predpisov a smerníc na prítomnosť látok ohrozujúcich ľudské zdravie a životné prostredie. Všetky príslušné čiastkové oddelenia laboratória sú akreditované podľa normy DIN EN ISO 17025. Ďalšie informácie k práci inštitútu nájdete tu.