OD ZALOŽENIA PO SÚČASNOSŤ

2004

Predstavujeme náš nový obchodný koncept a otvárame prvú pobočku TEDi. Základný kameň je položený: každý týždeň otvárame priemerne dve nové filiálky a obchodný rok ukončíme s viac než 120 pobočkami po celom Nemecku.

2005

V auguste 2005 oslavujeme otvorenie 250 filiálky. V tomto roku roku pracuje v spoločnosti TEDi už približne 150 ľudí v jednom z troch učebných oborov. Pre zabezpečenie plynulého priebehu a optimálneho samostatného zásobovania našich filiálok zakladáme spoločnosť TEDi Logistik GmbH.

2006

V júli otvárame 400 filiálku a medvedík TEDi sa stáva našim maskotom.

2007

V máji nasleduje otvorenie 500 pobočky. Okrem toho medzitým vzdelávame nových pracovníkov v šiestich rôznych povolaniach. Spoločnosť TEDi naďalej podporuje Nadáciu help and hope, ktorá sa stará a zasadzuje o budúcnosť detí v núdzi.

2008

Vďaka nášmu rozširovaniu nepretržite vytvárame nové pracovné miesta. Medzitým patrí k spoločnosti TEDi viac ako 650 obchodov. Obchodná spoločnosť zamestnáva viac ako 6 000 zamestnancov.

2009

Začiatok roka sa začína sanáciou európskej centrály v sídle Dortmund-Brackel. Výsledkom je zvýšená energetická účinnosť vďaka modernému vykurovaciemu systému, lepšie izolovaným oknám a izolovanej fasáde. Po skončení má administratíva a logistika k dispozícii asi 125 000 metrov štvorcových. Do konca roka 2010 sa dokončí druhá skladová hala s rozlohou 17 000 metrov štvorcových. Navyše sa v podnikovom areáli vysadí zeleň, nainštaluje sa protihluková stena a zmení sa riadenie dopravy nákladných automobilov.

2010

V máji sa tešíme na otvorenie 1 000 filiálky vo východofrízskom meste Moordorf. Súčasne je prvou filiálkou, ktorá bola zriadená podľa prísnych podmienok programu GreenBuilding Európskej komisie. Tieto filiálky v porovnaní s bežnými efektívnejšie využívajú potrebnú energiu a tým šetria cenné zdroje. Toto je dosiahnuté modernou ekologickou technológiu a využívaním obnoviteľných zdrojov energie, napríklad pri osvetlení a klimatizácii. V našej centrále usporadúvame spolu s našimi zamestnancami z celého Nemecka našu prvú veľkú podnikovú oslavu ako poďakovanie za dobrú spoluprácu.

2011

Na začiatku roka prechádza centrála spoločnosti TEDi v Dortmunde na „zelené“ zásobovania elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov. Do konca roka okrem nej prejdú na takúto energiu tri štvrtiny nemeckých filiálok. V máji otvárame v rakúskom meste Graz prvú pobočku TEDi mimo územia Nemecka. V tomto okamihu zahŕňa naša sieť filiálok už takmer 1 200 obchodov.

2013

TEDi sa etablovala ako obchodná značka a s približne 1 300 filiálkami, ako aj 3 000 až 4 000 rôznymi výrobkami ako nepotravinový zásobovateľ miest v Nemecku. Rovnako úspešne prebieha naša expanzia do zahraničia, otvárame naše prvé filiálky na Slovensku. V súčasnosti prevádzkujeme približne 100 filiálok mimo územia Nemecka. V centrále usporadúvame náš prvý deň trvalej udržateľnosti, inštalujeme fotovoltaické zariadenie na výrobu prúdu pre vlastnú spotrebu a po prvýkrát nasadzujeme elektrický nákladný automobil. 12-tonový nákladný automobil zásobuje filiálky spoločnosti TEDi v Porúrí a každodenne prejde v dvoch zmenách až do 370 kilometrov.

2014

Spoločnosť TEDi oslavuje 10 rokov svojej existencie a začína s postupnou prestavbou svojich filiálok. V rámci nového konceptu modernizujeme vzhľad spoločnosti a kladieme veľký dôraz na energetickú účinnosť, predovšetkým celoplošnou zmenou stropného osvetlenia na úsporné, energeticky efektívne LED svietidlá. Okrem toho nasadzuje logistika spoločnosti TEDi od konca roka druhý elektrický nákladný automobil na zásobovanie filiálok v Porúrí.

2015

Modernizácia siete filiálok rezko napreduje: Na začiatku nového obchodného roka v máji prešlo už približne 20 percent všetkých filiálok spoločnosti TEDi na nový koncept. Nemeckí zákazníci spoločnosti TEDi okrem toho môžu nepretržite nakupovať v novootvorenom internetovom obchode. Na adrese www.tedi-shop.com nájdete stovky produktov dobrej kvality a za férové ceny. Spoločnosť TEDi okrem toho v októbri otvára prvú filiálku v Španielsku. Týmto už spoločnosť v súčasnosti pôsobí v šiestich európskych krajinách a prevádzkuje 150 filiálok TEDi mimo územia Nemecka.

2017

Polovica všetkých TEDi pobočiek  bola modernizovaná podľa nového konceptu. Okrem toho pokračuje expanzia v Európe: otvárame prvé  pobočky v Chorvátsku. Zo strategických dôvodov sme sa stiahli  z holandského trhu.

Výhľad

Nasledujúce ciele sú pevne stanovené: Vďaka zdravému rastu sa sieť filiálok v Európe rozrasie na  5 000 pobočiek.  Pribudnú nové pobočky v zahraničí , ako v Taliansku, Poľsku, Rumunsku. Ako zodpovedná a uvedomelá obchodná spoločnosť aj naďalej budujeme našu angažovanosť prostredníctvom ďalších trvalo udržateľných opatrení v oblastiach „Zamestnanec“, „Životné prostredie“, „Spoločnosť“ a „Sortiment“.