PREDPIS K ŽIAROVKÁM

Čo treba zohľadniť pri osvetľovacích prostriedkoch?

Akým spôsobom sa žiarovky likvidujú?

Akým spôsobom sa žiarovky likvidujú? Tieto rozlišujeme nasledovne:

 • Žiarivky
 • Halogénové žiarovky

Tieto sa smú normálne likvidovať prostredníctvom domového a objemného odpadu. Narozdiel od nich musia byť:

 • všetky typy kompaktných žiaroviek a výbojok (úsporné žiarovky)
 • LED žiarovky

považované za elektro výrobky a musia sa recyklovať.

Ako pomôcka slúži piktogram preškrtnutého kontajnera na odpad.

Žiarovky je možné odovzdať lokálnemu podniku na likvidáciu odpadu alebo na špeciálnych zberných miestach.

Čo robiť v prípade rozbitia žiarovky?

(napríklad úspornej žiarovky)

Čo robiť v prípade rozbitia žiarovky (napríklad úspornej žiarovky)?

 • nebezpečenstvo porezania na sklenených črepinách
   
 • drobné kúsky a prach je možné opatrne zachytiť pomocou vlhkej utierky alebo lepiacej pásky
   
 • vysávač alebo metla nie sú vhodné, pretože drobné kúsky a prach sa môžu rozptýliť
   
 • rozbité, poškodené alebo vypálené žiarovky je potrebné odovzdať na zbernom mieste

Technické listy

Zoznam našich žiaroviek nájdete tu: