Životní prostředí

Protože to pro nás nejsou jen ceny, které se pro nás počítají

TEDi buduje„Zeleně“

Greenbuilding – TEDi buduje „zelené“ pobočky

Pracoviště vyznamenané Evropskou komisí: Společnost TEDi vybudovala v roce 2011 ve východofríské obci Moordorf soji první „zelenou“ pobočku. Od té doby bylo koncipováno a vybudováno deset dalších poboček podle mimořádně šetrných ekologických a klimatických aspektů, za co jsme byli vyznamenání Evropskou komisí s certifikáty GreenBuilding. Z pojmem „GreenBuilding“ se skrývá program klimatické ochrany Evropské komise k zvýšení energetické efektivity a využívání obnovitelných energií v nebytových budovách.

Naše označené nemovitosti spotřebují až o 62 procent méně primární energie než běžné stavby a vylučování CO2 je o 40 procent nižší. Optimalizované tlumení obvodového pláště budovy ve zdi, stropu a podlaze se stará o to, aby zbytečně neunikala energie. Topná energie se vytváří použitím moderních tepelných čerpadel vzduch/voda. Přídavné zpětné získávání tepla se provádí opětovným použitím odpadního vzduchu. V obdobích, kdy není potřebné topení, se provádí klimatizace prostřednictvím inovovaného chladicího principu.

Také naše pobočky se zásobami jsou optimalizovány podle ekologických aspektů. Zařízení se nakupuje výlučně od německých dodavatelů a na minimálně 90 procent v Německu. Tím se zkracují dodavatelské cesty a minimalizuje vylučování CO2. Ve všech pobočkách se mimo to montují časové spínací hodiny pro reklamní zařízení a také vnější osvětlení. Proudový okruh s v noci přeruší. Tak se zaručí, že vnější osvětlení a reklamní zařízení nesvítí průměrně víc než pět hodin denně.

Mimo to se přestavují osvětlovací systémy poboček v oblasti vnějšího prodeje částečně na moderní LED systémy, které rovnoměrně snižují spotřebu energie a emise CO2. V rámci renovace existujících poboček a při otevírání nových pracovišť sází společnost TEDi při osvětlení stropu od roku 2014 výlučně na energeticky efektivní LED techniku.

Certifikát GreenBuilding

Modernizace centrály TEDi při respektování ekologických hledisek

V roce 2009 jsme se poprvé zúčastnili na projektu ÖKOPROFIT (ekologický projekt pro integrovanou ekologickou techniku) ve městě Dortmund a nechali certifikovat vzniklá, trvalá opatření.  

Během projektu byla brána především v úvahu čerstvě pořízená centrála podniku v Dortmundu v tomto okamžiku. Cílem bylo integrovat provozní ochranu životního prostředí do budoucího pracovního všedního dne a současně zlepšit energetickou efektivitu získané budovy - podle motta ÖKOPROFIT: Chránit životní prostředí a současně snížit provozní náklady. Více než před rokem se zúčastnili zástupci firmy na zasedáních pracovních skupin, vyměnili se s jinými zástupci podniků a za pomoci externích poradců vyhotovili individuální porovnání požadovaná-skutečná.

Na konci snížila společnost TEDi spotřebu energie o 2,2 milionu kilowatthodin (tepelná energie) a ušetřila v přepočtu 558 800 kilogramů CO2, mezi jiným prostřednictvím rozsáhlých sanací budov a cílenou osvětovou činností pro zaměstnance. Pomocí těchto a dalších opatření, jako efektivnější separace odpadu a snížení spotřeby papíru bylo možné zamezit skleníkovým emisím, které by vznikly v opačném případě.

S ukončením prvního průběhu projektu byla společnost TEDi 2010 vyznamenána v rámci veřejné závěrečné akce jako „Podnik ÖKOPROFIT Dortmund“. Ve smyslu kontinuálního zlepšovacího procesu jsme se také úspěšně zúčastnili projektu ÖKOPROFIT v ročnících 2013/2014 a 2015/2016.

Účastí na ročníku 2013/2014 jsme dokázali například ušetřit 2,3 milionů listů papíru vybudováním „kanceláří bez papírů“ a změněným managementem tiskáren. Nesnižuje to pouze náklady, ale zamezuje také vypouštění asi 2 tun CO2, které by vznikli při výrobě papíru.

Uvedením našeho prvního elektrického kamionu do provozu jsme dokázali mimo to položit základy pro trvalou mobilitu u společnosti TEDi.

Během naší poslední účast v ročníku 2015/2016 jsme se podíleli na projektu „GeNaLog“ (Bezhlučná noční logistika). Institut Fraunhofer IML zde zkoumá možnosti, jak lze zásobovat pobočky mimo otevíracích dob obchodu pomocí elektricky poháněných vozidel nebo jiných nehlučných alternativ, jako jsou nákladní kola.

Mimo to jsme začali s tím, že nahrazujeme jednorázové plastové sáčky ekologicky vhodnějšími alternativami z bavlny a recyklovaného materiálu.

Vývoj centrální budovy TEDi
Opatření Investice (v €) Úspora / Využití
 • Tlumení fasády administrativy a logistiky
 • Montáž nových oken s termickým zasklením
 • Obnovení topného zařízení (přestavení na techniku výhřevnosti plynu)
2,6 milionu
 • Snížení tepelných ztrát
 • 2 miliony kilowatthodin tepelné energie
 • Recyklace papírových obálek
 
 • Úspora 126 492 obálek
 • Optimalizace separace odpadu
1.800
 • O 90 méně zbylého odpadu díky zlepšené separaci
 • Používání písemného styku bez papíru
nelze vyjádřit číslem
 • Úspora 1,8 milionu listů papíru
 • Využívání ekologického kopírovacího papíru, označeného "modrým andělem"
25.000
 • Úspora zdrojů

Ekologicky neškodný

Ochrana životního prostředí pomocí dřevěných palet z trvalého lesního hospodářství

Společnost TEDi se zúčastňuje na systému vracení palet Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP). Firma založená v roce 1949 se zastoupením v 49 zemích je popřední firma na trhu v oblasti „sběru“ palet a nádob z dřeva nebo plastu. Denně se z nich pohybuje více než 300 milionů přes CHEP.

Při sběru se palety a nádoby zapojených partnerských firem vícekrát použijí, v případě potřeby opraví a při výrazném poškození opětovně použijí v energeticky úsporném procesu. Tak nekončí cenné suroviny na skládkách odpadu a chrání se přirozené zdroje. Mimo to nakupuje CHEP pouze dřevo z trvalého lesního hospodářství a přispívá tak vysokou mírou k ochraně životního prostředí.

S hodnotou vrácení 100 % dosáhla logistika v roce 2015 opět výsledek oceněný firmou CHEP. Společnost TEDi byla oceněna firmou známkou „velmi dobrá“. Účastí na systému CEP přispíváme k tomu, že v průběhu deseti let bylo pouze v Německu zachráněno před vykácením více než 900 000 stromů.

Společnost TEDi zasílá klimaticky neutrální poštu díky GoGreen

Společnost TEDi je od roku 2011 kooperační partner pošty Deutsche Post AG a účastní se projektu GOGREEN. Všechny dopisy a balíky, které zasíláme německou poštou, jsou klimaticky kompenzovány. Princip je snadný a efektivní: Za každou frankovanou poštovní zásilku zaplatí zúčastněné firmy jako my dodatečný příspěvek, protože přepravou dopisů a balíků vzniká CO2 škodlivý pro klima. S těmito penězi podporuje Německá pošta mezinárodně uznávané projekty na ochranu životního prostředí. Volba aktuálních opatření se nachází na internetové stránce www.dpdhl.de/gogreen-projekte.Vyrovnání emisí CO2 je certifikováno nezávislou společností Société Générale de Surveillance (SGS) podle principů ISO 14064 a evropské transportní normy EN 16258.

Další informace k servisu GOGREEN pošty Deutsche Post naleznete na www.deutschepost.de/en/g/gogreen.html.

Certifikát GOGREEN

Zelený proud

TEDi spoléhá na alternativní energie

Také v oblasti dodávek energie jde TEDi novou cestou, jelikož na konci roku 2010 začala společnost všechny německé pobočky napájet certifikovanou ECO elektřinou - pokud to stávající smluvní vztahy umožňovaly.
 Přechod byl dokončen: od roku 2016 používá 99 procent našich poboček, cenrála společnosti a logistické centrum „zelenou“ elektřinu, která se od výroby po napájení vyrábí CO2 neutrálním způsobem a pochází z obnovitelných zdrojů energie. Regerativní energie pochází z elektráren, ve kterých se nepoužívá žádné uhlí a  také nevzniká radioaktivní odpad. Emise se díky používání zelené  elektřiny významně snižují.

Zelená energie

Fotovoltaický systém na centrále firmy v Dortmundu kompenzuje 600 tun CO2 ročně

Takzvaný fotovoltaický systém má velikost přibližně dvou fotbalových hřišť a produkuje přibližně 870 000 kilowattů ročně. Toto množství odpovídá průměrné roční spotřebě 240 čtyřčlenných domácností. Díky systému se ročně ušetří přibližně 600 tun CO2. Toto množství CO2  vyprodukuje 15 nákladních vozidel o hmotnosti 40 tun, každé s 50 000 najetými kilometry ročně.

Takzvaný fotovoltaický systém má velikost přibližně dvou fotbalových hřišť a produkuje přibližně 870 000 kilowattů ročně. Toto množství odpovídá průměrné roční spotřebě 240 čtyřčlenných domácností. Díky systému se ročně ušetří přibližně 600 tun CO2. Toto množství CO2  vyprodukuje 15 nákladních vozidel o hmotnosti 40 tun, každé s 50 000 najetými kilometry ročně.

Díky  fotovoltaickému systému dělá TEDi další velký krok na cestě k udržitelnějšímu podnikání. Tímto způsobem se část ekonomického úspěchu nepřímo vrací, v tomto případě do životního prostředí: Pro TEDi to obnáší odpovědné hospodaření. Od roku 2010 sázíme na moderní ekologické technologie a využívání obnovitelných energií. Proto  byla, kromě energetické renovace centrály společnosti, převedena centrála i logistické centrum na udržitelné dodávky energie s certifikovanou zelenou elektřinou, a poté následovala německá síť poboček.

Zaměstnanci Zjistit více
Společnost Zjistit více
Sortiment Zjistit více