Sjednotit rodinu a zaměstnání

Společnost TEDi označena jako podnik, který si uvědomuje důležitost rodiny

Abychom dokázali lépe harmonizovat soukromý a profesní život našich zaměstnanců, zúčastnili jsme se již v roce 2009 projektu „FamUnDo“ (podnik, který si uvědomuje rodinu v Dortmundu) města Dortmund a byli přitom vyznamenáni za zavedená opatření. FamUnDo je poradenský program k hospodářskému posílení firmy pomocí strategického personálního rozvoje.

Vypořádat se s potřebami zaměstnaných rodičů a sladit se zájmy podniku je pro každého podnikatele zásadní výzva. Pomocí výměny názorů s iniciátory projektu jsme ale potvrdili při našem názoru, že je možné, aby se sladila politika společnosti orientovaná na rodinu a provozně-hospodářské potřeby. V rámci projektu dokážeme vyměnit v pracovních kruzích mnoho nápadů a zkušeností s jinými podniky a také společně modifikovat různá opatření. Z podnětů byla odvozená opatření, která mohla být prosazena v rámci managementu stability. Následně došlo k označení jako podnik, který si uvědomuje důležitost rodiny.

Na elektronické informační platformě dostávají zaměstnanci na centrálním pracovišti tipy, jak sjednotit rodinu a povolání. Nachází se zde například nabídky k společné jízdě do práce, pomoc při narození nebo opatrování dětí, jakož i kontaktní partner pro poradenství k životnímu stylu s ohledem na duševní péči.

Internetový portál se v průběhu doby dále rozvinul, takže bylo možno integrovat další oblasti, například burzu bytů nebo skupiny, které jezdí společně do práce. Náš podnikový návrh byl vylepšen rozhodujícím způsobem prostřednictvím takzvaného dopisu TEDi. Každý zaměstnanec jej může použít k předložení konstruktivní kritiky, pochval a zlepšovacích návrhů. Pomocí tohoto komunikačního média lze přímo dosáhnout všechny jednatele. Důležité je přitom důvěrné zacházení a co nejrychlejší osobní odpovědi.

K prosazovaným opatřením patří také drobná gesta, která svědčí o účasti: Tak vítáme novorozence našich zaměstnanců se startovací sadou pro děti, složenou z produktů společnosti TEDi, který usnadní rodičům začátky péče o dítě. Tak, jak je v tomto odvětví běžné, je také u společnosti TEDi velmi vysoký podíl žen s asi 90 procenty, asi 80 procent našich vedoucích zaměstnanců tvoří ženy. Hlavně v případě těhotenství a době po porodu se společně organizují uvolnění z práce z důvodu péče o dítě, kontroluje variabilní úprava pracovní doby nebo zvažuje dle potřeby možnost zaměstnání na zkrácený úvazek. Během rodičovské dovolené udržujeme kontakt s našimi zaměstnanci a pomáháme při řádném návratu na pracoviště. Vedoucí pracovníci vedou uvítací rozhovory, tyto usnadňují opětovné začlenění zaměstnanců.

Opatření během projektu „FamUnDo“

Opatření Využití
Informační platforma na téma „Rodina“
 • Úspora pro naše zaměstnance
Skupiny, které jezdí společně do práce
 • Úspora nákladů a CO2 pro naše zaměstnance
Poštovní schránky TEDi
 • Předkládání návrhů v podniku
 • Anonymní doručení dopisu TEDi
 • Zlepšování pracovních procesů
Závodní kantýna
 • Levná jídla
 • Podpora interní komunikace
Spouštěcí dětská sada pro novorozence
 • Úspora nákladů pro naše zaměstnance
 • Ocenění události
Anketa pro zaměstnance k projektu FamUnDo
 • Kontrola úspěšnosti opatření
 • Přepracování existující nabídky
Rozhovory o cílové dohodě a struktura školicích seminářů
 • Vyšší vazba a ztotožnění se našich zaměstnanců s podnikem
Společnost Zjistit více
Sortiment Zjistit více
Životní prostředí Zjistit více