Pomoc pro děti v nouzi

Podporujeme nadaci help and hope

Společnost TEDi si uvědomuje svoji odpovědnost a klade v rámci své oblasti činnosti CSR „Společnost“ těžiště na podporu sociálně znevýhodněné děti. Angažovanost se projevuje od roku 2007 v nadaci help and hope,které poskytujeme věcné a peněžní dary. Tato nadace byla založena v roce 2005 s cílem pomáhat dětem v nouzi na národní a také mezinárodní úrovni. Středobodem práce je boj proti dětské chudobě v Německu, hlavně ve spolkové zemi Nordrhein-Westfalen, nejlidnatější spolkové zemi, ve které je podle studie nadace Hanse Böcklera ohrožené každé páté dítě chudobou.

Hlavně v Německu slouží nadace jako doplněk k veřejným, již existujícím zařízením a tím jako společenská podpora tam, kde naráží stát kvůli nedostatku rozpočtu na své meze. Přednostním cílem je, aby činnost nadace nepomáhala pouze krátce, ale působila především dlouhodobě, tedy trvale. Kde je to jen možné, se musí realizovat pomoc jako svépomoc.

Nadace například etablovala prostřednictvím projektu "GidZ - Společně do budoucnosti" podporu pro mladé lidi v spolkové zemi NRW, kteří mají kvůli různým příčinám problémy v škole a následkem toho ukončili střední školu s horším prospěchem nebo vůbec. Cílem je zlepšit jejich profesní šance a zprostředkovat jim v ideálním případě pracovní místo.

Další informace o nadaci help and hope můžete obdržet na 
www.helpandhope-stiftung.com.


Management životního prostředí a nepřetržitý vývoj

Společnost TEDi se angažuje v síti B.A.U.M. e. V.

Naši snahu o preventivní, jednotnou ochranu životního prostředí potvrzuje také naše účast v síti B.A.U.M. e. V., „Podpěrná skupina německého spolkové pracovní skupiny pro ekologicky uvědomělý management“.

V roce 2012 jsme se přidali k síti B.A.U.M. a podporujeme od té doby ideově a finančně různé aktivity svazu. Současně jsme se zavázali prosazovat postupně v praxi sítí B.A.U.M. vyvinutý kodex pro ekologicky uvědomělé vedení podniku. Další informace o působení podpěrného okruhu se nachází zde.

Zaměstnanci Zjistit více
Sortiment Zjistit více
Životní prostředí Zjistit více