Stabilní produkty

Jak se stávají naše produkty stabilnějšími

Mimo férové ceny a dobré kvality dáváme pozor také na stálost našich produktů. V našem sortimentu vedeme také certifikované zboží, které nesou ekologický symbol „Modrý anděl“ (100% recyklovaný papír) nebo „FSC ®“ (z trvalého lesního hospodářství), například různé papírové zboží jako školské bloky nebo malovánky nebo obálky na dopisy.

Již teď je více než polovina našeho papírového zboží v sortimentu vybavena jedním z obou certifikátů.

Mimo to vedeme textilie, které vlastní certifikát OEKO-TEX. Pečeť dokazuje, že s pečetí označené produkty mají za sebou nezávislé a nad zákonný rámec provedené kontroly na škodlivé látky.

TEDi Filiale Innen

Mimo to nakupujeme asi třetinu našeho zboží od obchodních partnerů z Německa a členských zemí Evropské unie. Téměř čtvrtina produktů TEDi je vyrobena dokonce v Německu, případně jiných státech EU. Porovnatelně kratší dodací cesty a vysoké výrobní standardy se projevují pozitivně na klimatické bilanci produktů.

V dubnu 2016 podepsala společnost TEDi mimo to samostatný závazek Obchodního svazu Německo (HDE) k snížení jednorázových plastových sáčků v Německu. Tak se dobrovolně zavazujeme, že nebudeme vydávat ani v budoucnosti bezplatné transportní tašky. Dostali jsme se dokonce o krok dále a nahradili jsme dosavadní jednorázové plastové sáčky prostřednictvím tří ekologických alternativ. Aktuální modely jsou z certifikované bavlny.
 

Společnost TEDi definuje minimální standardy pro výrobu zboží

Jako základ pro spolupráci s našimi obchodními partnery jsme vytvořili kodex chování. Udává, za kterých pracovních podmínek lze minimálně vyrábět naše produkty. Třístranný dokument je základem pro každý obchodní vztah. Obsahem se orientuje tento takzvaný Code of Conduct na Mezinárodní organizaci práce (ILO) formulované minimální standardy. V jménu Spojených národů se zasaďte o více sociální spravedlnosti a dodržování lidských prav.

TEDi klade vysokou hodnotu na to, aby se při výrobě zboží dodržovali mezinárodně definovaná lidská práva. Důležité body, které definujeme v kodexu chování, jsou zákaz dětské a nucené práce, dodržování zákonně předepsaných pracovních dob a opatření k ochraně při práci, jakož i zákaz korupce. Na začátku obchodního vztahu se společností TEDi musí každý dodavatel schválit kodex chování, v případě potřeby prosadit zde formulované požadavky a uznávat platnost pro jeho dodavatele.

Zaměstnanci zjistit více
Společnost zjistit více
Životní prostředí Zjistit více