Společnost TEDi přejímá odpovědnost za stálost

Pohled na naši firemní strategii

Společnost TEDi dokazuje, že se férové ceny, dobrá kvalita, pestrá nabídka a nepřetržitá angažovanost nevylučují. Základem toho jsou hospodářský úspěch a nepřetržitá konkurenceschopnost společnosti. Integrujeme „Stálost“ již od roku 2004 do strategie podniku a přejímáme od začátku společenskou odpovědnost. Mnoho kroků přispívá od té doby k tomu, že společnost TEDi pokračuje ve své cestě za stabilní obchodní společností. Vracíme tak část našeho úspěchu naším zaměstnancům, životnímu prostředí a společnosti: Značí to pro nás logické hospodaření.

Zaměstnanci

Uvědomujeme si, že v moderním světě práce je jednota rodiny a povolání rozhodujícím faktorem, aby bylo možno získat a udržet si motivované a spokojené zaměstnance. Vzniklá a naplánovaná opatření k harmonizaci profesního a soukromého života a také vzdělávání a další vzdělávání našeho personálu jsou v středobodu našich aktivit v oblasti činností „Zaměstnanci“.

Společnost

Každá činnost - zda je to v centrále, během přepravy zboží, v pobočkách a také nakonec také ve výrobě - má vliv na člověka a životní prostředí. Považujeme se za spoluobčany a neseme odpovědnost za společnost - díky sociální angažovanosti, sponzoru a darům. Opatření z těchto oblastí jsou shrnuté v oblasti činností „Společnost“.

Životní prostředí

Jako těžiště životního prostředí jsme definovali klimatické změny a celosvětové zmenšení zdrojů. Abychom se postavili těmto výzvám na podnikatelské úrovni, zvolili jsme za podstatný cíl snížení našich kompletních emisí. Všechna prosazená a zamýšlená opatření k dosažení tohoto klimatického cíle jsme shrnuli v oblasti činnosti „Životní prostředí“.

Sortiment

Při trvalém rozvoji obchodní činnosti společnosti TEDi získává výrazný význam optimalizace sortimentu a produktů. Podle hospodářských aspektů a daností trhu chápeme náš sortiment také z hledisek stálosti a měníme zboží podle možností, nebo přidáváme nové zboží. Opatření, popsaná v tomto kontextu, zobrazujeme v oblasti činností „Sortiment“.