Ochrana a zajištění osobních údajů

Ochrana a zajištění osobnych údajů mají pro společnost TEDi veliký význam. Na tomto místě bychom Vám chtěli proto vysvětlit, jak zacházíme a osobními daty a které informace od Vás shromažďujeme a zpracováváme.

Odpovědné místo za zpracování Vašich osobních údajů je:

TEDi obchodní s.r.o.
Haštalská  1072/6
Staré Město
110 00 Praha 1
Telefon: +420/227031977

Naše zaměstnance pověřené ochranou dat můžete zastihnout na následující emailové adrese: cz-data-protection@tedi.com

Jak a na které účely používá společnost TEDi osobní údaje?

V rámci následně uvedených procesů jsou zaznamenávány údaje společností TEDi:

 • Přihlášení k odběru letáku s novinkami: Zde používáme údaje, které jste nám zaslali jako předplatitel. Je to Vaše emailová adresa. Další data použijeme k tomu, abychom personalizovali oslovení a případně nabídku ve vašem letáku s novinkami. Respektujte také pokyny k letáku s novinkami níže v těchto vysvětlivkách k ochraně údajů.
 • Účast na výherních hrách: Zde používáme údaje, které jste nám zaslali jako účastník výherní soutěže. Jsou to Vaše jméno a emailová adresa. S účastí na výherních soutěžích není nikdy spojena další povinnost nebo automatický odběr letáků s novinkami.
 • Formulář s ucházením se o práci: Zde používáme údaje, které jste nám zaslali jako zájemce. Jsou to oslovení, jméno, příjmení, telefon, email, nejdřívější nástupní termín, ukončení školy / vzdělání / studium a také údaje, které uvádíte ve svém zaslaném motivačním dopisu a životopisu a údaje z Vámi zaslaných posledních školních vysvědčení, diplomů nebo pracovních posudků. Vaše předané osobní údaje touto cestou jsou uložené pouze tak dlouho, dokud nebude splněný účel jejich zpracování. Následně budou vaše osobní údaje smazány.
 • Expanzní správa: Zde používáme údaje, které jste nám zaslali jako zájemce. Jsou to oslovení, jméno, příjmení, ulice, poštovní směrové číslo, město a emailová adresa.
 • Navázání kontaktu: Při navazování kontaktu s námi (např. přes kontaktní formulář, email, telefon nebo přes sociální média) zpracujeme Vaše údaje ke zpracování žádosti o kontakt a jeho zpracování podle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje lze uložit v systému Customer-Relationship-Management („CRM systém“) nebo podobné organizace na dotazy.
 • Navázání kontaktu při uložení zboží: Pokud necháte uložené zboží v naší pobočce, použijeme k jeho uložení vaše osobní údaje, a to Vaše jméno, případně telefonní číslo. Při vyzvednutí zboží se osobní údaje okamžitě smažou.
 • Výměna a vrácení zboží: Podle našeho motta „Výměna bez diskuse“ máte kdykoli možnost, vyměnit nebo vrátit zboží zakoupené v pobočce společnosti TEDi. K zadokumentování pracujeme s doklady o výměně. Na tyto zaznamenáváme Vaše osobní údaje, tedy Vaše příjmení, jména, Vaši adresu a Váš podpis.
 • Zálohování: Podle platných předpisů pro bezpečné uložení údajů se zajišťují společností TEDi uložené údaje na mediích (záloha). Vaše osobní údaje lze společností TEDi interně použít k tomu, aby se zlepšili služby a zajistila technická disponibilnost.
 • Cookies: Společnost TEDi využívá cookies, aby Vám umožnila co nejkomfortněji používat webové stránky TEDi. Respektujte také naše pokyny k používání cookies, níže ve vysvětlivkách k ochraně údajů.
 • Kamerový systém: Společnost TEDi používá kamerový záznam k zamezení a vyjasnění vloupání, krádeží a vandalismu a také jiných trestných činů, pokud je to zákonně povolené. Respektujte také naše pokyny ke kamerovému záznamu níže ve vysvětlivkách k ochraně údajů.

Kromě jiného nám také můžete poskytnout další informace a pomoci nám, aby byla naše nabídka přívětivější a mohla se přizpůsobit Vašim přáním. Díky těmto informacím je například možné, že dostanete nabídky speciálně přizpůsobené Vašim přáním a zájmům.

Pokud nás úřady v souvislosti se soudními spory požádají o předání informací orgánům, soudům nebo jiným třetím stranám, můžeme na tuto žádost odpovědět, pokud jsme k tomu ze zákona povinni.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budou u nás uloženy Vaše údaje z formuláře a dotazy včetně Vámi uvedených kontaktních údajů za účelem zpracování a pro případ dalších dotazů. Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři se tak provádí výlučně na základě Vašeho povolení (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Toto povolení můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí formální sdělení prostřednictvím emailu. Právoplatnost procesů zpracování dat až do odvolání zůstává nedotčena tímto odvoláním. Data, která jste uvedli v kontaktním formuláři, zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, neodvoláte vaše povolení k uložení, nebo dokud nezanikne účel pro uložení dat (např. po ukončeném zpracování Vaší poptávky). Nevyhnutná zákonná ustanovení - hlavně doby uskladnění - zůstávají nedotčeny.

Pokyny k registraci na odběr letáků s novinkami

Vaši emailovou adresu používáme k zasílání emailového letáku s novinkami, který Vás informuje o našich aktuálních produktech a akcích, pokud jste k tomu dali svůj souhlas. Povolení můžete kdykoli odvolat tak, že se buď odhlásíte na naší internetové stránce z odběru letáků s novinkami nebo kliknete na odhlašovací odkaz, který naleznete na konci každého letáku s novinkami. Ke statistickým účelům provádíme hodnocení v anonymní formě, na které odkazy v letáku s novinkami třeba kliknout.

Které právní podklady má společnost TEDi pro zpracování Vašich osobních údajů?

Pro společnost TEDi platí předpisy Evropského základního nařízení o ochraně dat, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje („ GDPR“). Pokud jste odsouhlasili zpracování Vašich osobních dat společností TEDi, budeme zpracovávat Vaše osobní data na základě Vašeho povolení podle čl. 6 ods. 1 věta 1 písm a, čl. 7 GDPR . Mimo to zpracováváme Vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům na základě čl. 6 ods. 1 b a 1 f GDPR.

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst.  1 písm. c) – pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (např. povinnost ukládá zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších  předpisů apod.).

Oprávněné zájmy jsou zobrazeny výše nahoře v těchto vysvětlivkách k ochraně dat.

Souhlas a odvolání

Pokud udělíte společnosti TEDi souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, provádí se to dobrovolně. Povolení můžete kdykoli odvolat s platností do budoucnosti.

Aby se provedlo Vaše právo odvolání, musíte informovat společnost TEDi (TEDi obchodní s.r.o, oddělení „Ochrana dat“, prostřednictvím jednoznačného prohlášení např. poštou zaslaný dopis, telefax nebo email) o Vašem rozhodnutí, odvolat Váš souhlas.

Následky odvolání

Při odvolání zůstává až dosud provedené zpracování Vašich dat právoplatné. Po odvolání můžou být Vaše osobní data dále zpracovávána, pokud je to právně povolené, např. pro faktury, nebo v rámci zákonné lhůty uchovávání, případně při právních sporech před soudy nebo úřady.

Předávání osobních údajů?

Společnost TEDi neprodává Vaše osobní údaje.
Společnost TEDi odevzdá Vaše osobní údaje bez vašeho povolení pouze ve výjimečných případech třetím osobám právně odpovědným za ochranu údajů, pokud je to zákonně povolené. Fyzická osoba je informována, komu se osobní údaje předávají. Tak lze předat údaje v rámci zákonných povolení při podezření na trestní čin kompetentním úřadům k trestnímu stíhání nebo v případě právních sporů příslušným soudům.

Pokud využívá společnost TEDi zpracovatele objednávek, jako poskytovatele Cloud a jiné poskytovatele služeb a odevzdá jim tato osobní data, pečlivě je volíme, dojednáme s nimi ochranu dat v dohodách ke zpracování objednávky, instruujeme a kontrolujeme je v rámci platných předpisů.

Společnost TEDi bude využívat možná také zpracovatele objednávek mimo Evropské unie. Ne všechny země mají ochranu dat na takové úrovni, aby to odpovídalo Evropské unii. Pokud se provede odevzdání dat v zemi s nižší úrovní ochrany dat (např. USA), zajistíme přiměřenou ochranu dat vhodným způsobem například prostřednictvím smluvní dohody s příjemcem.

Aktuální seznam zpracovatelů objednávek používaných společností TEDi a také informací o případném přenosu Vašich dat do zemí mimo Evropské unie a o tom, jak zde bude zajištěna přiměřená úroveň ochrany dat, si můžete vyžádat na cz-data-protection@tedi.com.

Kde ukládá společnost TEDi Vaše osobní údaje?

Společnost TEDi ukládá Vaše osobní údaje v Evropě.

Na jak dlouho ukládá společnost TEDi Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uložené u společnosti TEDi se smažou tehdy, když není dále potřebný účel, pro který byla zaznamenána, a společnost TEDi není oprávněna nebo povinna na základě právních povinností k jejich dalšímu uchovávání. 

Kde získáte informace o Vašich údajích?

V rámci zákonných předpisů můžete kdykoli vyžadovat od společnosti TEDi informace o zpracovaných údajích, které se týkají Vaší osoby, a také v rámci zákonných předpisů požádat o jejich úpravu, smazání nebo omezení zpracování.

V rámci zákonných předpisů můžete kdykoli podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů společností TEDi a požadovat v rámci zákonných předpisů přenesení Vašich osobních údajů na Vás nebo třetí osobu.

Pokud jste nám udělili povolení ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete toto povolení kdykoli odvolat bez toho, aby se to dotklo právoplatnosti zpracování, které bylo provedené na základě povolení až po jeho odvolání. Odvolání je možné přes email nebo písemně (viz výše uvedená adresa). Po odvolání může společnost TEDi dále zpracovávat Vaše osobní data, pokud je to zákonně povolené.

Za stížnosti je odpovědná osoba pověřená spolkovou zemí Nordrhein-Westfalen ochranou dat a svobodou informací jako kontrolní orgán.

Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

Pokyny ke kamerovému záznamu

Porušení zákona a jejich následnému vyjasnění, používá podnikatelská skupina TEDi ve svých pobočkách a také ve vstupní oblasti a v podnikovém areálu naší centrály v Praze ve shodě se zákonnými úpravami (§ 4 a § 26 ods. 1 GDPR, aby se preventivně zamezilo vlámání, krádežím, vandalismu a jiným čl. 6 ods. 1 věta 1 písm. f) GDPR) viditelné kamery na záznam z kamer.

Používáním kamer lze uložit a zpracovat obrázkové snímky zákazníků a zaměstnanců. K tomu může být potřebné, aby se odevzdala data v rámci podnikatelské skupiny TEDi za účelem zpracování.

Záznamy se smažou zpravidla po uplynutí 48 hodin, pokud nebudou potřebné k vyjasnění porušení zákonů, nebo pokud nepotřebují vyjasnění k porušení zákona, nebo když je potřebné další uschování z jiných důvodů a právně povolené, hlavně když jsou přiměřeně zaručené zájmy osob, kterých se to týká. Pokud se odhalí při kamerových záznamech trestní konání, můžou být zahájeny občanskoprávní a trestněprávní kroky.

Další data k místu odpovědnému za zpracování Vašich osobních údajů v rámci kamerového záznamu naleznete v pobočce TEDi a v naší centrále v Praze  na místě kamerových záznamů ve zde vyvěšeném informačním plakátu.

Za zodpovězení dotazů k video kontrole je odpovědná osoba pověřená podnikem za ochranu dat.

V rámci zákonných předpisů od nás můžete kdykoli vyžadovat informace o zpracovaných datech, která se týkají Vaší osoby, a také v rámci zákonných předpisů požádat o jejich úpravu, smazání nebo omezení zpracování. V rámci zákonných předpisů můžete kdykoli podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů společností TEDi a požadovat v rámci zákonných předpisů přenesení Vašich osobních dat na Vás nebo na třetí osobu.

Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

Nástroj pro analýzu: Matomo

Použití systému Matomo
Na těchto webových stránkách používáme službu webové analýzy Matomo k analýze a kontrole používání našich webových stránek. Získané statistiky nám umožňují zlepšovat naši nabídku a činit ji pro vás jako uživatele zajímavější.

Kategorie osobních údajů / příjemců
Společnost Matomo používá takzvané soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují nám analyzovat používání našich webových stránek. Za tímto účelem jsou informace o používání získané pomocí souboru cookie přenášeny na naše servery a ukládány, aby bylo možné vyhodnotit chování při používání. Vaše IP adresa je okamžitě anonymizována; to znamená, že jako uživatel zůstáváte anonymní. Informace získané souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek nejsou předávány třetím stranám. IP adresa přenášená vaším prohlížečem prostřednictvím služby Matomo se nespojuje s jinými námi shromážděnými údaji. Právním základem pro používání služby Matomo je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f GDPR.

Souhlas
Při návštěvě našich webových stránek je Matomo deaktivován. Pouze v případě vašeho aktivního souhlasu bude vaše chování při používání zaznamenáváno anonymně.

Další informace
Program Matomo je projekt s otevřeným zdrojovým kódem. Informace o ochraně údajů od třetí strany jsou k dispozici na adrese matomo.org/privacy-policy/.

Google Maps

Integrujeme mapy služby "Google Maps" poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs, Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Společnost TEDi nemá na tento přenos dat žádný vliv. Mapy Google se používají za účelem atraktivní prezentace našich online nabídek a usnadnění nalezení míst, která na webových stránkách uvádíme. Právním základem pro zpracování údajů spojených s používáním služby je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a) GDPR.


Informace ohledně oznámení o protiprávním jednání (ochrana oznamovatelů)

Společnost TEDi obchodní s.r.o., se sídlem Haštalská 1072/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 083 06 095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 316668 (dále jen „Společnost“), zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní oznamovací systém, který je určen pro všechny osoby, které jsou ve vztahu ke Společnosti v základním pracovněprávním vztahu na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, osoby vykonávající praxi, stáž či dobrovolnickou činnost, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnost dozvěděli o protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku s horní hranicí sazby pokuty alespoň 100.000, - Kč nebo porušuje zákon, jiný právní předpis nebo předpis EU upravující níže uvedené oblasti, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti. 

Oblastmi upravenými právním předpisem nebo předpisem EU se pro účely tohoto dokumentu rozumí zejména oblast (a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, (b) daně z příjmů právnických osob, (c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (d) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů, a/nebo (e) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost uvedenou výše.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. 

Vnitřní oznamovací systém

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je paní Iveta Szeifová.

Oznámení je možné podat jedním z níže uvedených způsobů: 

 1. písemně na adresu TEDi obchodní s.r.o., Pekařská 621/7, 155 00 Praha 7 (do rukou Ivety Szeifové), s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky Společnosti;
 2. telefonicky: +421 911 273 620 (z rozhovoru se pořizuje záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení);
 3. e-mailem na adresu iveta.szeifova@tedi.com (s předmětem: Oznámení protiprávního jednání);
 4. osobním jednáním: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem na výše uvedené kontaktní adresy (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal);
 5. podání může být učiněno rovněž prostřednictvím externího komunikačního systému Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, a informace o možném protiprávním jednání.

Cookies