Směrnice k svítidlům

Jak se likvidují svítidla?

Aby bylo možno zodpovědět tento dotaz, je důležité vědět, jaký druh svítidla je k dispozici? Zde se rozlišuje následovně:

 • Žárovky
 • Halogenové lampy

Tyto lze likvidovat běžně v domovním odpadu a na skládkách.
Mimo to se musí zacházet s:

 • všemi druhy zářivek a výbojek (energeticky úsporné lampy)
 • LED lampami

jako elektrickým produktem a recyklovat je.

Pomocnou indikací je piktogram s přeškrtnutou nádobou na odpad.

Svítidla lze odevzdat u místní firmy k likvidaci odpadu nebo na zvláštních sběrných místech odpadu.

Co se musí respektovat při rozbití skla?

(Na příkladě energeticky úsporné lampy)

Mimořádně opatrné zacházení vyžadují energeticky úsporné lampy, protože můžou obsahovat nepatrná množství rtuti:

 • riziko říznutí na skleněných střepech
   
 • posbírat veliké díly, menší díly zamést prostřednictvím pomocného nářadí
   
 • drobné díl a prach lze opatrně odstranit vlhkým hadříkem nebo lepicí páskou
   
 • vysavač nebo koště jsou nevhodné, protože se rozdělují drobné díly a prach
   
 • řádně vyvětrat místnost
   
 • zrozbité, defektní nebo vysloužilé svítidla se musí odevzdat podle předpisů na sběrném místě

Datové listy

Zde naleznete seznam našich svítidel: