Informace o receptech

Informace pro spotřebitele podle nařízení o detergentech

Zde naleznete seznam obsahových látek našich produktů. Chtěli bychom upozornit na to, že zde uvedené názvy produktů se můžou odlišovat od názvů produktů uvedených na obalech.

Pokud máte dotazy nebo si přejete další informace, můžete se obrátit nanás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.