DRUŽINA IN POKLIC

TEDi je družinam prijazno podjetje

Da bi naši zaposleni lažje združevali svoje poklicno in družinsko življenje, je začelo podjetje TEDi že leta 2009 uspešno sodelovati pri projektu „FamUnDo“ (družinam prijazna podjetja v Dortmundu) mesta Dortmund in je bilo pozneje tudi nagrajeno za uveljavljene ukrepe. FamUnDo je svetovalni program za gospodarsko krepitev podjetij s strateškim razvojem kadrov.

Usklajevanje s potrebami zaposlenih staršev in prekrivanje z interesi podjetja na splošno predstavlja velik izziv. V dialogu z organizatorji projekta smo utrdili svoje prepričanje, da je mogoče uskladiti družini prijazno politiko podjetja s poslovnimi obveznostmi. V okviru projekta smo na delavnicah izmenjevali ideje in izkušnje z drugimi podjetji ter skupaj oblikovali različne ukrepe. Iz pobud so nastali ukrepi, ki jih izvajamo in utrjujemo v okviru upravljanja trajnostnosti. Tako smo prejeli oznako družinam prijaznega podjetja.

Zaposlenim na centralni lokaciji je na voljo elektronska informacijska platforma z vsebinami, ki so v pomoč pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Na voljo so ponudbe za skupinske prevoze, pomoč pri rojstvu in otroškem varstvu ter sogovorniki za psihosocialno pomoč in dušno pastirstvo.

Internetni portal se je postopoma razvijal v smeri novih tematskih področij, kot sta borza stanovanj in skupinski prevozi. Naš sistem sprejemanja predlogov za izboljšave od zaposlenih je bil izboljšan s t. i. TEDi-jevim pismom. Vsak sodelavec lahko z njim poda konstruktivno kritiko, pohvalo ali predloge za izboljšave. Gre za komunikacijsko sredstvo, s katerim lahko vsak zaposleni stopi v neposreden stik s svojimi nadrejenimi. Na tem mestu pa sta seveda ključnega pomena tudi zaupnost ter hiter oseben odgovor.

Med uveljavljenimi ukrepi so tudi drobne geste, ki pričajo o zanimanju: Novorojence naših zaposlenih „pozdravimo“ z začetnim otroškim kompletom izdelkov TEDi, ki jih starši potrebujejo za otroka. Kot je običajno v naši panogi, TEDi zaposluje zelo velik delež žensk – približno 90 %. Med našimi vodstvenimi kadri je približno 80 % žensk. Še posebej med nosečnostjo in v času po rojstvu otroka je našim zaposlenim zelo pomembno, da lahko izkoristijo dopust za nego otroka, imajo možnost skrajšanega delovnega časa in prilagodljivega delovnega časa. V času porodniškega dopusta ohranimo stik z zaposlenimi in jim nudimo pomoč ob vrnitvi na delovno mesto. Po preteku porodniškega ali bolniškega dopusta z zaposlenimi opravimo pogovore z dobrodošlico, ki sodijo v našo strategijo kadrovanja.

Ukrepi v okviru projekta „FamUnDo“

Ukrep Uporaba
Informacijska platforma na temo „Družina“
 • Prihranek casa za naše zaposlene
Skupinski prevozi
 • Prihranek stroškov in zmanjšanje emisij CO2 za naše zaposlene
Nabiralniki TEDi
 • Shema predlogov v podjetjih
 • Anonimnost posredovanih pisem TEDi
 • Izboljšanje delovnega procesa
Menza v podjetju
 • Ugodne malice in kosila
 • Spodbujanje interne komunikacije
Komplet izdelkov za novorojence
 • Prihranek stroškov za naše zaposlene
 • Sledimo aktualnim dogodkom
Anketiranje zaposlenih o projektu FamUnDo
 • Preverjanje uspešnosti ukrepov
 • Sprememba obstojece ponudbe
Pogovori o dolocanju ciljev in priprava izobraževalnega seminarja
 • Višja izobrazba in poistovetenje zaposlenih s podjetjem
Družba Več
TEDi območje Več
Okolje Več