Okolje

ker za nas niso pomembne le cene

ZELENE TRGOVINE

Trgovine je odlikovala Evropska komisija

TEDi je leta 2011 v Moordorfu (Vzhodna Frizija) zgradil svojo prvo „zeleno“ trgovino. Od takrat je bilo po posebnih načelih varstva okolja in podnebja zasnovanih in zgrajenih še deset trgovin, za kar nas je nagradila tudi Evropska komisija s certifikati GreenBuilding. „GreenBuilding“ je program Evropske komisije za varstvo podnebja, namenjen povečanju energijske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v gospodarskih zgradbah.

Ukrepov okoljske optimizacije so deležne tudi obstoječe trgovine. Najmanj 90 odstotkov opreme, ki jo kupujemo izključno pri nemških dobaviteljih, je izdelane v Nemčiji. S tem se skrajšajo transportne poti in zmanjšajo emisije CO2. V vse trgovine vgrajujemo časovne ure za svetlobne oglase in zunanje luči. Ponoči izklapljamo električni tok. Zunanje luči in svetlobni oglasi tako povprečno svetijo največ pet ur na dan.

Zunanje prodajne površine naših trgovin postopoma razsvetljujemo s sodobnimi sistemi LED, ki zmanjšujejo porabo energije in emisije CO2. TEDi od leta 2014 pri renoviranju obstoječih in pri odpiranju novih trgovin uporablja izključno energijsko učinkovito stropno razsvetljavo LED.

Certifikat GreenBuilding

Ekološka posodobitev centrale podjetja TEDi

Leta 2010 smo sodelovali pri projektu ÖKOPROFIT (ekološki projekt za integrirano okoljsko tehniko) mesta Dortmund. Geslo svetovalnega programa projekta ÖKOPROFIT je bilo varstvo okolja in zmanjšanje obratovalnih stroškov.

Med projektom je bila pod drobnogledom predvsem centrala podjetja v Dortmundu. Cilj projekta je bil, da bi podjetniško varstvo okolja, skupaj z izboljšanjem energijske učinkovitosti podjetja, postalo del vsakdanjika. Več kot eno leto smo se udeleževali delavnic, izmenjevali mnenja z drugimi podjetji in s pomočjo individualnih zunanjih svetovalcev ugotavljali kje smo in kje želimo biti.

S sistematičnimi ukrepi smo zmanjšali porabo energije za 2,2 milijona kWh (toplotna energija) in privarčevali 558.800 kilogramov CO2, med drugim z obsežnimi sanacijami zgradb in usmerjenim informiranjem zaposlenih. S temi in mnogimi drugimi ukrepi, kot sta učinkovito ločevanje odpadkov in zmanjšanje porabe papirja, smo lahko bistveno prispevali k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Po končanem projektu je bilo podjetje TEDi v okviru javne zaključne prireditve v letu 2010 nagrajeno s priznanjem „ÖKOPROFIT za dortmundsko podjetje“. Po končanem sodelovanju pri projektu ÖKOPROFIT se bomo v okviru istoimenskega kluba aprila 2014 uspešno soočili z vnovičnim preverjanjem, s katerim želimo dokazati, da smo tudi po zaključku projektu nadaljevali z njegovimi osnovnimi načeli in izpeljanimi ukrepi. 

Klub ÖKOPROFIT je posvetovalnica za trajno integracijo varstva okolja v razvoj podjetja. Klub je namenjen predvsem izmenjavi izkušenj med sodelujočimi podjetji.

Razvoj osrednje stavbe TEDi
Ukrep Investicija (v €) Prihranek/uporaba
 • Izolacija fasade upravne zgradbe in logisticnega središca
 • Vgradnja oken s toniranimi stekli
 • Obnovitev ogrevalne naprave (prehod na plinsko ogrevanje)
2,6 mio.
 • Zmanjšanje izgube toplotne
 • energije za 2,2 mio kWh.
 • Predelava papirnatih ovojnic
 
 • Prihranili smo 126.492 ovojnic
 • Optimizacija locevanja odpadkov
1.800
 • 90 ton manj odpadkov zaradi boljšega locevanja
 • Uporaba nepapirnate korespondence
Podatka ni mogoce navesti v številkah
 • Prihranek 1,8 mio listov papirja
 • Uporaba okolju prijaznega kopirnega papirja z oznako "Modri angel"
25.000
 • Prihranek naravnih virov

Okolju prijazen

Zaščita okolja z lesenimi paletami iz trajnostnega gozdnega gospodarstva

TEDi sodeluje pri sistemu vračanja palet podjetja Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP). Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1949 in ima podružnice v 49 državah. Je vodilno na trgu zbiranja palet in vsebnikov iz lesa in umetne mase. CHEP vsak dan premesti več kot 300 milijonov kosov.

Pri zbiranju se palete in vsebniki pridruženih partnerjev večkrat uporabijo, po potrebi jih popravijo, pri večjih poškodbah pa reciklirajo z energetsko varčnimi postopki. Tako dragocene surovine ne končajo na smetiščih, naravni viri pa se ohranjajo. CHEP poleg tega kupuje samo les iz trajnostnih gozdnih gospodarstev in s tem pomembno pripomore k varstvu okolja.

Leta 2015 je logistični oddelek pri podjetju TEDi dosegel delež vrnjenih palet v CHEP 100 %.  Za to je bilo podjetje TEDi odlikovano z oceno „zelo dobro“. TEDi s sodelovanjem v sistemu CHEP pripomore, da v naslednjih desetih letih že samo v Nemčiji ne bo posekanih najmanj 900.000 dreves.

TEDi pošilja ogljično nevtralno pošto

Že od leta 2011 je TEDi partner nemške poštne družbe Deutschen Post AG in sodeluje pri projektu „GOGREEN“. Za vsa pisma in pakete, ki jih pošljemo prek Deutschen Post AG, plačujemo podnebni prispevek. Princip je enostaven in učinkovit: za vsako odposlano poštno pošiljko udeležena podjetja, kot je naše, plačajo dodaten znesek, saj zaradi razpošiljanja pisem in paketov nastaja CO2, ki je škodljiv za podnebje. Nemška pošta s tem denarjem podpira mednarodno priznane okoljevarstvene projekte, npr. gradnjo vetrnih parkov na Kitajskem ali elektrarne na biomaso v Indiji. Izravnava emisij CO2 je certificirana s strani neodvisnega presojevalca Société Générale de Surveillance (SGS) v skladu z načeli standarda ISO 14064.

Nemški pošti je s pomočjo „zelenih“ pošiljk v okviru alianse GOGREEN med letoma 2006 in 2013 uspelo izravnati 649.730 ton ogljikovega dioksida. 2013 je bilo poslanih 2,37 milijarde podnebno nevtralnih pošiljk, koncern pa je tako kompenziral 193.760 ton CO2, kar za 40 odstotkov več v primerjavi z letom 2011.

Nadaljnje informacije o storitvi GOGREEN nemške pošte najdete na naslovu www.deutschepost.de/en/g/gogreen.html.

ZELENA ELEKTRIČNA ENERGIJA

TEDi stavi na alternativne vire energije

TEDi si utira nove poti tudi na področju oskrbe z električno energijo, saj je podjetje konec leta 2010 vse nemške poslovalnice – v obsegu, ki ga dopuščajo obstoječa pogodbena razmerja – začelo oskrbovati s certificirano zeleno elektriko.

Prehod je opravljen: od leta 2016 naprej 99 % naših poslovalnic, sedež podjetja in logistični center uporabljajo »zeleno« električno energijo, ki je od začetka do konca verige proizvedena brez izpustov in prihaja iz obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije prihajajo iz elektrarn, v katerih ne uporabljajo premoga in kjer ne nastajajo nobeni radioaktivni odpadki. Emisije, ki nastanejo zaradi električne energije, so z uporabo zelene električne energije znatno manjše.

Zelena energija

Fotovoltaični sistem na sedežu v Dortmundu letno nadomesti 600 ton CO2

Jeseni 2013 je na sedežu podjetja v Dortmundu začel obratovati eden največjih fotonapetostnih sistemov za lastno porabo v Nemčiji. Sistem, ki obsega 12.000 kvadratnih metrov, se razprostira čez streho skladišča in upravne stavbe. Velik del električne energije je porabljene neposredno na lokaciji. Konec tedna, ko obrati mirujejo, se sončna energija dovaja v javno omrežje.

Fotovoltaični sistem je velik za približno dve nogometni igrišči in letno proizvede okoli 870.000 kilovatov energije. Ta količina ustreza povprečni letni porabi 240 štiričlanskih gospodinjstev. S sistemom tako letno ustvarimo približno 600 ton manj CO2. Tako količino CO2 denimo ustvari 15 40-tonskih tovornjakov s 50.000 prevoženimi kilometri na leto.

Fotovoltaični sistem omogoča podjetju TEDi, da naredi še en velik korak na svoji poti, da postane bolj trajnostno trgovsko podjetje. Na ta način posredno vračamo del gospodarskega uspeha – v tem primeru naravi: v podjetju TEDi temu pravimo odgovorno gospodarsko upravljanje. TEDi od leta 2010 naprej podpira uporabo sodobnega okoljskega inženirstva in obnovljivih virov energije. Tako sta poleg prenove energetskega upravljanja sedeža podjetja tako sedež podjetja kot tudi logistika preklopila na trajnostno oskrbo s certificirano zeleno električno energijo, temu pa je sledila tudi mreža nemških poslovalnic.

Zaposleni Več
Družba Več
TEDi območje Več