POMOČ ZA OTROKE V STISKI

TEDi podpira sklad „help and hope“

TEDi se zaveda svoje družbene odgovornosti in osrednja točka stebra družbene odgovornosti „Družba“ je štipendiranje socialno ogroženih otrok. Zato od leta 2007 materialno in finančno podpiramo sklad „help and hope“. Sklad je bil ustanovljen leta 2005 z namenom pomagati otrokom v stiski tako na nacionalni kakor tudi na mednarodni ravni. Sklad „help and hope“ je usmerjen predvsem v odpravljanje revščine pri otrocih v Nemčiji, zlasti v najbolj poseljeni zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, kjer je po raziskavah sklada Hans Böckler vsak peti otrok ogrožen zaradi revščine.

Predvsem v Nemčiji je sklad oblikovan kot dopolnilo obstoječim javnim ustanovam in kot tak predstavlja socialnega partnerja tam, kjer država zaradi pomanjkanja sredstev ne more pomagati. Prednostni cilj dela sklada ni kratkoročna pomoč, ampak predvsem dolgoročno oz. trajnostno delovanje. Kjer je le mogoče, mora biti pomoč zato izpeljana kot samopomoč.

Sklad je tako s projektom "GidZ - skupaj v prihodnost" ponudil pomoč mladim v Severnem Porenju-Vestfaliji, ki imajo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov težave v šoli in zato ne dokončajo šolanja oz. imajo slab uspeh. Cilj je izboljšati poklicne priložnosti za te mlade in jim v najboljšem primeru ponuditi delovna mesta.

Več informacij o skladu „help and hope“ lahko najdete na strani www.helpandhope-stiftung.com.

help and hope Logo
Zaposleni Več
TEDi območje Več
Okolje Več