TEDi prevzema odgovornost s trajnostnostjo

Pogled na našo korporativno strategijo

TEDi nam pokaže, da se ugodne cene, dobra kakovost, pester izbor in trajnostno delovanje med seboj ne izključujejo. Temelj za to sta gospodarski uspeh in trajna konkurenčnost podjetja. Trajnostni pristop vgrajujemo v strategijo podjetja od naše ustanovitve od leta 2004 in tako od samega začetka prevzemamo družbeno odgovornost. Veliko korakov je pripomoglo k temu, da TEDi vztrajno sledi svoji poti k trajnostnemu trgovskemu podjetju. Tako del svojega podjetniškega uspeha vračamo našim sodelavcem, okolju in družbi. Za nas pomeni to smiselno gospodarjenje.

Zaposleni

Zavedamo se, da je v svetu sodobnega dela združljivost družine s službo bistveni dejavnik za pridobitev in ohranjanje zadovoljnih sodelavcev. Že uveljavljeni in načrtovani ukrepi za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja ter za izobraževanje in nadaljnje usposabljanje našega osebja so v središču naših aktivnosti v stebru „Zaposleni“.

Družba

Vsaka dejavnost – bodisi v centrali, med transportom izdelkov, v podružnicah in tudi v proizvodnji – vpliva na človeka in okolje. Dojemamo se kot soljudje, ki nosijo odgovornost v družbi skozi socialno zavzetost, sponzorstvo in donacije. Ukrepi na teh področjih so zbrani v stebru delovanja „Družba“.

Okolje

Kot osrednji točki na temo odnosa do okolja smo opredelili tudi pomen podnebnih sprememb in globalnega pomanjkanja virov. Ker smo si želeli postaviti izzive na ravni podjetja, smo si kot enega naših najpomembnejših ciljev zastavili zmanjšanje skupnih izpustov v okolje. Vse že uresničene in predvidene ukrepe za doseganje tega podnebnega cilja smo zbrali v stebru „Okolje“.

TEDi območje

Pri trajnostnem razvoju trgovske dejavnosti podjetja TEDi je vse bolj pomembna tudi optimizacija ponudbe in izdelkov. Z ozirom na gospodarske dejavnike in situacijo na trgu pri oblikovanju ponudbe upoštevamo tudi trajnostne vidike ter po možnosti menjamo artikle ali jemljemo nove. Ukrepi v tem konteksu so zbrani v stebru „Ponudba“.