Zaupanje je dobro, krontrola še boljša

Kako družba TEDi zagotavlja kakovost in varnost

TEDi si zelo prizadeva, da ponujeni izdelki niso samo ugodni, temveč tudi dobre kakovosti. Podjetje ima zato v centrali v Dortmundu poseben oddelek za zagotavljanje kakovosti, ki se ukvarja izključno s preverjanjem kakovosti izdelkov. Vodi ga Jörg Schwerdtfeger, naš sogovornik v intervjuju.

Gospod Schwerdtfeger, kako poteka postopek zagotavljanja kakovosti pri podjetju TEDi?

Izdelek potem dostavite v trgovine TEDi?

Morate pingvine sedaj še enkrat preveriti ali jih iz centrale pošljete v trgovine?

Ali nam lahko pojasnite, kako se preverja delovanje pingvina?

Omenili ste tudi zakonske predpise. Ali TEDi poleg skladnosti s temi predpisi pri svojih izdelkih preverja še kaj drugega?

Na mnogih izdelkih TEDi se nahajajo napotki za uporabnika, npr. „primerno za pomivalni stroj“. Kako preverjate te lastnosti?

Zdi se, da imate veliko dela. Koliko zaposlenih je v vašem oddelku?

Kaj svetujete kupcu, ki kljub vsem prizadevanjem ni zadovoljen s kakovostjo določenega izdelka?