Odtis

TEDi GmbH & Co. KG
Brackeler Hellweg 301
44309 Dortmund 
Telefon: +49 231 555770
Telefax: +49 231 555775999
E-Mail: info@tedi.com
AG Dortmund
HRA 15612
USt.-Id.-Nr. DE 235015903

TEDi BETRIEBS, družba za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.
Ptujska cesta 190
2000 Maribor – Slovenija
Telefon: +386 2 4604300
Faks: +386 2 4604301
E-Mail: slovenija@tedi.com

Osnovni kapital:  8.763,00 €
Matična številka: 6117937000 
Davčna številka: SI 24838195

Podjetje TEDi Betriebs d.o.o. zastopajo naslednji direktorji:
Iztok Gerlič,
Miroslaw Huczek

Zakon o enakosti

Zaradi lažjega razumevanja so izrazi na spletni strani TEDi uporabljeni v nevtralni slovnični obliki in veljajo enako za oba spola.

Sklici in povezave/izključitev odgovornosti

Če se s strani TEDi GmbH & Co. KG in/ali TEDI BETRIEBS, družba za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o. (v nadaljevanju skupaj TEDi), posredno ali neposredno, povežete na drugo spletno stran, ki jo upravlja tretja oseba, TEDi za vsebino take spletne strani, upravljanje le-te, ter njeno politiko varovanja osebnih in drugih podatkov ne prevzema nikakršne odgovornosti. Izjemoma bi TEDi nosil odgovornost za tako stran izključno v primeru, če bi TEDi vedel za vsebino strani in bi bilo za TEDi tehnično mogoče ter dopustno preprečiti uporabo v primeru protipravnih vsebin.

TEDi izrecno izjavlja, da v času izdelave povezav do drugih spletnih strani po njegovem vedenju na teh straneh ni bilo protipravnih vsebin. TEDi nima nikakršnega vpliva na trenutno in bodoče oblikovanje, vsebino, avtorstvo, upravljanje in politiko varovanja osebnih in drugih podatkov povezanih spletnih strani. Zato TEDi izrecno izključuje vsako odgovornost v zvezi s spremembami na  povezanih spletnih straneh, ki so bile opravljene  po ustvarjanju povezave.

Enako velja tudi za vse povezave in sklice ter za tuje vnose v knjige gostov, forume in sezname za pošiljanje, ki so na voljo v okviru naše spletne ponudbe. Za nezakonite, napačne ali nepopolne vsebine, zlasti pa za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali neuporabe takšnih ponujenih informacij, jamči izključno ponudnik strani, do katere je bila narejena povezava. 

TEDi ni odgovoren za občasno nedelovanje svojih spletnih strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti TEDi niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Prav tako si TEDi pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Avtorske in sorodne pravice

To spletno mesto ter vsebine, dela in informacije, ki so objavljene na njem, so last TEDi. Uporabljajo se lahko le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Kakršnokoli razmnoževanje, obdelava, razširjanje, shranjevanje in predelava, tudi v elektronskih sistemih, ter kakršnakoli ponovna uporaba zunaj meja avtorskih pravic zahteva pisno soglasje imetnika pravic. Nedovoljena uporaba vsebin, del in informacij, objavljenih na tem spletnem mestu, v prej opisanem obsegu ni dovoljena in je kazniva.

Arbitražni postopek

Morebitna nesoglasja v zvezi z nakupom naših izdelkov se trudimo reševati sporazumno. Poleg tega nismo dolžni sodelovati v arbitražnem postopku in vam žal ne moremo ponuditi sodelovanja v takem postopku.