HET COMBINEREN VAN GEZIN EN CARRIÈRE

TEDi onderscheiden als gezinsvriendelijk bedrijf

Om het privé- en beroepsleven van onze medewerkers beter op elkaar af te stemmen, hebben wij al in 2009 deelgenomen aan het project "FamUnDo" (gezinsbewuste bedrijven in Dortmund) van de stad Dortmund en een prijs gekregen voor de door ons ingevoerde maatregelen. FamUnDo is een adviesprogramma voor de economische versterking van bedrijven door strategische personeelsontwikkeling.

Omgaan met de behoeften van werkende ouders en deze verzoenen met de belangen van de onderneming is een uitdaging voor elke ondernemer in het algemeen. De uitwisseling met de initiatiefnemers van het project bevestigde echter onze mening dat het mogelijk is om een gezinsvriendelijk bedrijfsbeleid en bedrijfsbehoeften met elkaar in overeenstemming te brengen. Binnen het project konden wij in werkgroepen met andere bedrijven talrijke ideeën en ervaringen uitwisselen en gezamenlijk diverse maatregelen uitwerken. Uit suggesties werden maatregelen afgeleid die in het kader van duurzaamheidsmanagement konden worden uitgevoerd. Na afloop kreeg het bedrijf de titel van gezinsbewust bedrijf.

Baby startersset voor pasgeborenen
TEDi: een gezinsvriendelijk bedrijf

Sindsdien kunnen werknemers van het hoofdkantoor op een elektronisch informatieplatform tips krijgen om gezin en carrière beter te combineren. Er zijn bijvoorbeeld aanbiedingen voor carpooling, hulp bij bevalling en kinderopvang, alsmede contacten voor levensbegeleiding en pastorale zorg.

Het internetportaal heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld, zodat er nog meer gebieden konden worden geïntegreerd, bijvoorbeeld een woningruil of carpoolen. Ons bedrijfssuggestiesysteem werd aanzienlijk verbeterd door de zogenaamde TEDi-brief. Elke werknemer kan deze brief gebruiken om opbouwende kritiek, lof en suggesties voor verbetering te uiten. Met dit communicatiemiddel zijn alle leidinggevenden rechtstreeks bereikbaar. Vertrouwelijkheid en een zo snel mogelijke persoonlijke reactie zijn voor ons bijzonder belangrijk.

Tot de uitgevoerde maatregelen behoren ook kleine gebaren waaruit medeleven blijkt: zo verwelkomen wij de pasgeborenen van onze medewerkers met een babystartpakket bestaande uit TEDi-artikelen die de start voor de ouders vergemakkelijken. Zoals traditioneel het geval is in de sector, is het percentage vrouwen bij TEDi ook zeer hoog: ongeveer 90 procent, en ongeveer 80 procent van onze managers zijn vrouwen. Vooral in het geval van zwangerschap en de periode na de geboorte organiseren we samen vrije tijd voor kinderopvang, controleren we een variabele regeling van werktijden of onderzoeken we mogelijkheden van deeltijdwerk indien nodig. Tijdens het ouderschapsverlof houden we contact met onze werknemers en helpen we hen om op een ordelijke manier terug aan het werk te gaan. De managers houden welkomstgesprekken om de reïntegratie van de werknemers te vergemakkelijken.

Maatregelen in het kader van het "FamUnDo"-project

Maatregel Voordeel
Informatieplatform over het onderwerp "familie
 • Tijdswinst voor onze medewerkers
Autopools
 • Kosten- en CO22-besparing voor onze werknemers
TEDi-brievenbussen
 • Suggestieregeling in het bedrijf
 • Anonieme bezorging van de TEDi-brief
 • Verbetering van werkprocessen
Bedrijfskantine
 • Goedkope maaltijden
 • Bevordering van interne communicatie
Startpakket voor pasgeborenen
 • Kostenbesparing voor onze medewerkers
 • Waardering van het evenement
Werknemersenquête over het FamUnDo-project
 • Controle van het succes van de maatregelen
 • Herziening van het bestaande aanbod
Doelstellingsoverleg en uitbreiding van opleidingsseminars
 • Verhoogde loyaliteit en identificatie van onze werknemers met het bedrijf