MILIEU

omdat voor ons niet alleen de prijzen tellen

TEDi bouwt "groene"

GROEN BOUWEN - TEDI BOUWT "GROENE" WINKELS

Locaties toegekend door Europese Commissie: TEDi bouwde zijn eerste "groene" winkel in 2011 in Moordorf, Oost-Friesland. Sindsdien zijn er nog tien winkels ontworpen en gebouwd volgens bijzonder milieu- en klimaatvriendelijke aspecten, waarvoor wij van de Europese Commissie GreenBuilding-certificaten hebben gekregen. GreenBuilding" is een klimaatbeschermingsprogramma van de Europese Commissie om de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energieën in niet-residentiële gebouwen te verhogen.

Onze bekroonde gebouwen verbruiken tot 62 procent minder primaire energie dan conventionele gebouwen en de CO2-uitstoot is 40 procent lager. Optimale isolatie van de gebouwschil in muren, plafonds en vloeren zorgt ervoor dat energie niet onnodig ontsnapt. Verwarmingsenergie wordt opgewekt door het gebruik van moderne lucht/water-warmtepompen. Extra warmteterugwinning wordt bereikt door hergebruik van afvoerlucht. In periodes waarin geen verwarming nodig is, wordt voor airconditioning gezorgd via een innovatief koelprincipe.

Ook onze bestaande vestigingen zijn op ecologische aspecten geoptimaliseerd. Het meubilair wordt uitsluitend van Duitse leveranciers betrokken en voor minstens 90 procent in Duitsland geproduceerd. Dit beperkt de leveringsroutes en minimaliseert verder de CO2-uitstoot. Bovendien worden in alle filialen timers geïnstalleerd voor het reclamesysteem en voor de buitenverlichting. De stroomkring wordt 's nachts onderbroken. Dit zorgt ervoor dat de buitenverlichting en het reclamesysteem gemiddeld niet langer dan vijf uur per dag branden.

Bovendien werden de verlichtingssystemen van de filialen in de buitenverkoop gedeeltelijk omgebouwd tot moderne LED-systemen, die het energieverbruik en de CO2-uitstoot in gelijke mate verminderen. In het kader van de renovatie van bestaande winkels en de opening van nieuwe vestigingen maakt TEDi sinds 2014 uitsluitend gebruik van de energiezuinigere LED-technologie voor de plafondverlichting.

GreenBuilding-certificaat

Modernisering van het hoofdkantoor van TEDi vanuit ecologisch oogpunt

In 2009 hebben wij voor het eerst deelgenomen aan het ÖKOPROFIT-project (Ecologisch project voor geïntegreerde milieutechnologie) van de stad Dortmund en de daaruit voortvloeiende duurzame maatregelen laten certificeren. 

Tijdens het project lag de nadruk vooral op onze bedrijfscentrale in Dortmund, die toen pas in gebruik was genomen. Het doel was de operationele milieubescherming te integreren in de toekomstige dagelijkse werkroutine en tegelijkertijd de energie-efficiëntie van de aangekochte gebouwen te verbeteren - trouw aan het motto van ÖKOPROFIT: het milieu beschermen en tegelijkertijd de bedrijfskosten verlagen. In de loop van een jaar namen de bedrijfsvertegenwoordigers deel aan werkgroepen, wisselden ideeën uit met andere bedrijfsvertegenwoordigers en stelden met de hulp van externe adviseurs elk een individuele doel-prestatievergelijking op.

Uiteindelijk heeft TEDi haar energieverbruik met 2,2 miljoen kilowattuur (thermische energie) verminderd en het equivalent van 558.800 kilogram CO2 bespaard, onder andere door uitgebreide renovaties van gebouwen en gerichte educatieve werkzaamheden voor medewerkers. Door deze en andere maatregelen, zoals een efficiëntere afvalscheiding en een vermindering van het papierverbruik, konden broeikasgasemissies die anders zouden zijn opgetreden, worden vermeden.

Aan het einde van het eerste project werd TEDi in 2010 tijdens een openbare slotmanifestatie onderscheiden met de titel "ECOPROFIT Dortmund Company". In de geest van het continue verbeteringsproces hebben we ook met succes deelgenomen aan de ECOPROFIT-jaren 2013/2014 en 2015/2016.

Door deelname aan het jaar 2013/2014 konden we bijvoorbeeld 2,3 miljoen vellen papier besparen door uitbreiding van het "papierloze kantoor" en verandering van printerbeheer. Dit vermindert niet alleen de kosten, maar vermijdt ook de uitstoot van ongeveer 2 ton CO2 die zou worden geproduceerd door papierproductie.

Door onze eerste e-truck in gebruik te nemen, konden we ook bij TEDi de basis leggen voor duurzame mobiliteit.

Tijdens onze meest recente deelname in 2015/2016 namen we deel aan het project "GeNaLog" (low-noise night logistics). Hier onderzoekt Fraunhofer IML manieren om buiten de openingsuren van winkels te leveren aan winkels met behulp van elektrisch aangedreven voertuigen of andere grotendeels stille alternatieven zoals bakfietsen.

Bovendien zijn we begonnen plastic wegwerpzakken te vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven van katoen en gerecycleerde materialen.

Ontwikkeling centraal gebouw TEDi
Maatregel Investering (in €) Besparingen/voordelen
 • Gevelisolatie van de administratie en logistiek
 • Installatie van nieuwe ramen met thermische beglazing
 • Vernieuwing van de verwarmingsinstallatie (omschakeling naar condensatieketel op gas)
2,6 miljoen
 • Vermindering van warmteverliezen
 • 2 miljoen kilowattuur thermische energie
 • Recycling van papieren enveloppen
 
 • Besparing van 126.492 enveloppen
 • Optimalisatie van afvalscheiding
1.800
 • 90 ton minder restafval door betere scheiding
 • Gebruik van papierloze correspondentie
niet kwantificeerbaar
 • Besparing van 1,8 miljoen vellen papier
 • Gebruik van milieuvriendelijk kopieerpapier, gelabeld met de "Blauwe Engel"
25.000
 • Besparing van grondstoffen

Milieuvriendelijk

Bescherming van het milieu door houten pallets uit duurzame bosbouw

TEDi neemt deel aan het palletretoursysteem van de Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP). Het bedrijf, opgericht in 1949 en vertegenwoordigd in 49 landen, is marktleider in het "poolen" van pallets en containers van hout of kunststof. Elke dag worden er meer dan 300 miljoen door CHEP verplaatst.

Bij pooling worden pallets en containers van de aangesloten partnerbedrijven meerdere malen gebruikt, indien nodig gerepareerd en bij grotere schade met energiebesparende processen gerecycled. Zo komen waardevolle grondstoffen niet op stortplaatsen terecht en worden natuurlijke hulpbronnen gespaard. Bovendien koopt CHEP alleen hout uit duurzame bosbouw en levert zo een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Met een rendement van 100 % behaalde de logistiek in 2015 opnieuw een uitstekend resultaat van CHEP. TEDi kreeg van het bedrijf het cijfer "zeer goed". Door deelname aan het CHEP-systeem helpen we alleen al in Duitsland binnen tien jaar meer dan 900.000 bomen te beschermen tegen kap.

TEDi verstuurt klimaatneutrale post dankzij GoGreen

TEDi is sinds 2011 samenwerkingspartner van Deutsche Post AG en neemt deel aan het GOGREEN-project. Alle brieven en pakketten die we met Deutsche Post versturen worden klimaatgecompenseerd. Het principe is eenvoudig en doeltreffend: voor elk gefrankeerd poststuk betalen deelnemende bedrijven zoals wij een extra bijdrage, omdat het vervoer van brieven en pakketten klimaatschadelijke CO2 produceert. Deutsche Post gebruikt het geld om internationaal erkende milieubeschermingsprojecten te ondersteunen. Een selectie van actuele maatregelen is te vinden op de website www.dpdhl.de/gogreen-projekte.Der De compensatie van de CO2-uitstoot is gecertificeerd door het onafhankelijke bedrijf Société Générale de Surveillance (SGS) volgens de principes van ISO 14064 en de Europese transportnorm EN 16258.

Voor meer informatie over de GOGREEN-dienst van Deutsche Post kunt u terecht op www.deutschepost.de/en/g/gogreen.html

GOGREEN certificaat

Groene stroom

TEDi vertrouwt op alternatieve energiebronnen

Ook op het gebied van elektriciteitsvoorziening slaat TEDi een nieuwe weg in: eind 2010 is het bedrijf begonnen al zijn Duitse winkels van gecertificeerde groene stroom te voorzien - mits de bestaande contractuele relaties dat toelieten.
De omschakeling is voltooid: sinds 2016 koopt 99 procent van onze winkels, het hoofdkantoor en het logistieke centrum "groene" stroom, die van productie tot teruglevering CO2-neutraal wordt geproduceerd en afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. De hernieuwbare energie is afkomstig van elektriciteitscentrales die geen steenkool gebruiken en geen radioactief afval produceren. De door het elektriciteitsverbruik veroorzaakte uitstoot wordt door het gebruik van groene stroom aanzienlijk verminderd.

Groene stroom

Fotovoltaïsche installatie op hoofdkantoor Dortmund compenseert jaarlijks 600 ton CO₂

In de herfst van 2013 hebben we op ons hoofdkantoor in Dortmund een van de grootste fotovoltaïsche installaties voor eigen gebruik in Duitsland in gebruik genomen. Het systeem van 12.000 vierkante meter bedekt het dak van een magazijn en een administratief gebouw. Een groot deel van de elektriciteit wordt door ons direct ter plaatse gebruikt. In het weekend, wanneer de activiteiten stilliggen, wordt de zonne-energie aan het openbare net geleverd.


Het zogenaamde PV-systeem heeft een omvang van ongeveer twee voetbalvelden en produceert ongeveer 870.000 kilowatt per jaar. Deze hoeveelheid komt overeen met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 240 vierpersoonshuishoudens. De installatie bespaart ons ongeveer 600 ton CO₂ per jaar. Deze hoeveelheid CO₂ zou worden geproduceerd door 15 vrachtwagens van 40 ton elk met een kilometrage van 50.000 kilometer per jaar.

Met de fotovoltaïsche installatie zet TEDi weer een grote stap op weg naar een duurzamer winkelbedrijf. Op deze manier wordt een deel van het economische succes indirect teruggegeven, in dit geval aan het milieu: voor TEDi betekent dit verantwoord ondernemen. Sinds 2010 maken wij gebruik van moderne milieutechnologie en hernieuwbare energiebronnen.

Zo werden naast een energierenovatie van het hoofdkantoor, dit en de logistiek omgebouwd naar een duurzame energievoorziening met gecertificeerde groene stroom, en volgde het Duitse filialennetwerk.

Zonnesystemen Ecologisch goed