HULP VOOR KINDEREN IN NOOD

Wij steunen de stichting Hulp en Hoop

TEDi is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en richt zich binnen haar MVO actieterrein "Samenleving" op het ondersteunen van maatschappelijk achtergestelde kinderen. Sinds 2007 is deze inzet gebundeld in de stichting Hulp en Hoop, die donaties in natura en geld ontvangt. De stichting is in 2005 opgericht met als doel kinderen in nood op nationaal en internationaal niveau te helpen. De nadruk ligt op de bestrijding van kinderarmoede in Duitsland, met name in Noordrijn-Westfalen, de dichtstbevolkte deelstaat, waar volgens een studie van de Hans Böckler Stichting elk vijfde kind het risico loopt in armoede te vervallen.

Met name in Duitsland dient de stichting als aanvulling op reeds bestaande overheidsinstellingen en dus als sociale steun waar de staat door gebrek aan budget zijn grenzen bereikt. Het primaire doel is dat het werk van de stichting niet alleen op korte termijn helpt, maar vooral een duurzaam effect op lange termijn heeft. Waar mogelijk moet hulp voor zelfhulp worden geboden.

Zo heeft de stichting met het project "GidZ - Gemeinsam in die Zukunft" (GidZ - Samen de toekomst in) steun in het leven geroepen voor jongeren in NRW die door verschillende oorzaken problemen op school hebben gehad en daardoor een lager cijfer of helemaal geen schooldiploma hebben kunnen halen. Het doel is hun beroepskansen te verbeteren en idealiter een baan voor hen te vinden.

Voor meer informatie over de stichting hulp en hoop kunt u terecht op
www.helpandhope-stiftung.com.

help and hope Logo