DUURZAME PRODUCTEN

Hoe onze producten duurzamer worden

Naast een eerlijke prijs en een goede kwaliteit besteden wij ook aandacht aan de duurzaamheid van onze producten. Wij hebben ook gecertificeerde artikelen in ons assortiment die het milieukeurmerk "Blauer Engel" (100% gerecycled papier) of "FSC ®" (uit duurzame bosbouw) dragen, bijvoorbeeld diverse papierwaren zoals school- en kleurblokken of enveloppen. Nu al heeft meer dan de helft van onze papierproducten in het assortiment een van beide certificaten.

Daarnaast voeren we textiel dat het OEKO-TEX certificaat draagt. Dit keurmerk bewijst dat de producten die het dragen met succes onafhankelijke tests op schadelijke stoffen hebben doorstaan die verder gaan dan de wettelijke vereisten.

TEDi Filiale Innen

Bovendien kopen wij ongeveer een derde van onze goederen in bij zakenpartners in Duitsland en in lidstaten van de Europese Unie. Bijna een kwart van alle TEDi-producten wordt zelfs in Duitsland of andere EU-landen geproduceerd. De relatief korte leveringsroutes en hoge productienormen hebben een positief effect op de klimaatvoetafdruk van de producten.

In april 2016 heeft TEDi ook de vrijwillige verbintenis van de Duitse winkeliersvereniging (HDE) ondertekend om het aantal plastic tassen voor eenmalig gebruik in Duitsland te verminderen. Hiermee verplichten we ons vrijwillig om in de toekomst geen gratis draagtassen meer uit te delen. Wij gaan zelfs nog een stap verder en vervangen de huidige plastic wegwerptassen door drie milieuvriendelijkere alternatieven. De huidige modellen zijn gemaakt van gecertificeerd katoen.

TEDi definieert minimumnormen voor goederenproductie

Wij hebben een gedragscode opgesteld als basis voor de samenwerking met onze handelspartners. Hierin staan de minimale arbeidsomstandigheden waaronder onze producten moeten worden geproduceerd. Het document van drie bladzijden vormt de basis voor elke zakelijke relatie. De inhoud van deze zogenaamde gedragscode is gebaseerd op de door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geformuleerde minimumnormen. In naam van de Verenigde Naties pleit zij voor meer sociale rechtvaardigheid en naleving van de mensenrechten.

TEDi hecht er groot belang aan dat bij de productie van haar goederen de internationaal vastgelegde mensenrechten worden nageleefd. Belangrijke punten die wij in de gedragscode vastleggen, zijn het verbod op kinder- en dwangarbeid, de naleving van wettelijk voorgeschreven werktijden en gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op het werk, en het verbod op corruptie. Bij het begin van een zakelijke relatie met TEDi moet elke leverancier instemmen met de Gedragscode, de daarin geformuleerde eisen zo nodig uitvoeren en de geldigheid ervan voor zijn leveranciers erkennen.