Połącz rodzinę i zawód

TEDi zostało nagrodzone jako zakład przyjazny rodzinie

Aby życie prywatne i zawodowe naszych pracowników lepiej ze sobą harmonizowało, braliśmy już w 2009 roku udział w projekcie „FamUnDo” (prorodzinne przedsiębiorstwo w Dortmundzie) organizowanym przez miasto i zostaliśmy nagrodzeni za w związku z tym wdrożone działania. FamUnDo to program doradczy na rzecz gospodarczego wzmocnienia przedsiębiorstw poprzez strategiczny rozwój personelu.

Zaspokojenie potrzeb pracujących rodziców i dostosowanie ich do interesów przedsiębiorstwa jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Jednak wymiana z inicjatorami projektu potwierdziła nasze przekonanie, że możliwe jest pogodzenie prorodzinnej polityki przedsiębiorstwa i potrzeb gospodarczych działalności. W ramach projektu mogliśmy wymieniać się w grupach roboczych licznymi pomysłami i doświadczeniami z innymi firmami i wspólnie projektować różne działania. Z sugestii wyprowadzono działania, które można wdrożyć w ramach zarządzania zrównoważonym rozwojem. Następnie przyznano nagrodę dla zakładu prorodzinnego.

Od tego czasu pracownicy otrzymują na elektronicznej platformie informacyjnej w lokalizacji centralnej wskazówki, w jaki sposób można pogodzić rodzinę z zawodem. Można tam znaleźć przykładowo oferty dotyczące carpoolingu, pomocy przy porodzie i opiece nad dzieckiem, a także dane kontaktowe do osób kontaktowych w zakresie poradnictwa lub opieki duszpasterskiej.

Portal internetowy ewoluował w miarę upływu czasu, umożliwiając integrację większej liczby obszarów, takich jak giełda mieszkaniowa lub carpooling. Nasz zakładowy system propozycji został znacznie poprawiony dzięki tak zwanemu listowi TEDi. Każdy pracownik może z niego skorzystać, aby wyrazić konstruktywną krytykę, pochwałę i propozycje ulepszeń. Za pomocą tego medium komunikacyjnego można bezpośrednio dotrzeć do wszystkich dyrektorów. Przede wszystkim ważna jest dla nas poufność i możliwie najszybsza odpowiedź osobista.

Wprowadzone działania obejmują również małe gesty świadczące o zaangażowaniu: z tego względu witamy noworodki naszych współpracowników wyprawką dla niemowląt, składającą się z artykułów TEDi, które ułatwiają rodzicom start. Tak jak to się przyjęło w branży, także w TEDi udział kobiet jest wysoki i wynosi około 90 procent, a około 80 procent naszej kadry kierowniczej to kobiety. W szczególności w przypadku ciąży i okresu poporodowego organizowane są wspólnie zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy umożliwiające opiekę nad dzieckiem, sprawdza się zmienne godziny pracy lub, jeśli to konieczne, szuka możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin. Podczas urlopu wychowawczego utrzymujemy kontakt z naszymi pracownikami i pomagamy im wrócić do pracy. Kierownictwo prowadzi rozmowy powitalne, które ułatwiają ponowną integrację pracowników.

Działania w ramach projektu „FamUnDo”

Działania Korzyści
Platforma informacyjna na temat „rodziny”
 • Oszczędność czasu dla naszych pracowników
Carpooling
 • Oszczędności finansowe i ograniczenie emisji CO2 dla naszych pracowników
Skrzynki pocztowe TEDi
 • System propozycji w przedsiębiorstwie
 • Anonimowe dostarczanie listu TEDi
 • Poprawa procesów pracy
Stołówka firmowa
 • Tanie posiłki
 • Promocja komunikacji wewnętrznej
Wyprawka dla noworodków
 • Oszczędności finansowe dla naszych pracowników
 • Docenianie wydarzenia
Ankieta pracownicza w zakresie projektu FamUnDo
 • Sprawdzanie powodzenia wdrożonych działań
 • Opracowanie istniejącej oferty
Dyskusje dotyczące ustalania celów i opracowywania seminariów szkoleniowych
 • Większe zaangażowanie i identyfikacja naszych pracowników z przedsiębiorstwem

Google Analytics

Google Analytics is a tracking tool of the US company Google LLC, which serves the traffic analysis of web pages. The service investigates e. g. the origin of the visitors, their length of stay on individual pages, as well as the use of search engines and allows a better success control of advertising campaigns. Your data will be sent anonymously and can not be returned to you personally.