Międzynarodowy Code of Conduct

TEDi określa minimalne standardy dotyczące produkcji towarów

Jako podstawę współpracy z naszymi partnerami handlowymi opracowaliśmy kodeks postępowania. Określa, w jakich minimalnych warunkach pracy powinny być produkowane nasze produkty. Trzystronicowy dokument jest podstawą każdej relacji biznesowej. Pod względem treści tak zwany kodeks postępowania opiera się na standardach minimalnych. W imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych pracuje ona na rzecz większej sprawiedliwości społecznej i poszanowania praw człowieka.

TEDi przywiązuje dużą wagę do zapewnienia, aby produkcja towarów przestrzegała zdefiniowane międzynarodowo prawa człowieka. Ważne kwestie, które definiujemy w kodeksie postępowania to zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej, przestrzeganie ustawowych czasów pracy i środków ochrony pracy, a także potępianie korupcji. Na początku relacji biznesowej z TEDi każdy dostawca musi wyrazić zgodę na stosowanie w razie potrzeby sformułowanych tam roszczeń i objęcia nimi swoich poddostawców.

Google Analytics

Google Analytics is a tracking tool of the US company Google LLC, which serves the traffic analysis of web pages. The service investigates e. g. the origin of the visitors, their length of stay on individual pages, as well as the use of search engines and allows a better success control of advertising campaigns. Your data will be sent anonymously and can not be returned to you personally.